Projekt szkoleniowy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży elektromechanicznej

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Projekt szkoleniowy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży elektromechanicznej

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczyna nabór do projektu
„Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Program skierowany jest do instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży elektromechanicznej, kształcących w takich zawodach jak mechanik przemysłowy, mechanik narzędziowy, mechanik obróbki skrawaniem, mechanik konstrukcji, mechanik instalacji przemysłowych, odlewnik, mechatronik, elektronik, automatyk.

Udział w projekcie pozwoli instruktorom zapoznać się z efektywnymi metodami kształcenia zawodowego najpierw na szkoleniu wdrażającym w Warszawie, a następnie praktycznie podczas kompleksowego programu obserwacji w Niemczech – zarówno w innowacyjnym centrum szkoleniowym jak i w przedsiębiorstwie.

Program zakłada udział w:
1. Certyfikowanym szkoleniu „Metody pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego” według niemieckich standardów kształcenia instruktorów (AEVO). Szkolenie zakończone egzaminem.
2. Job shadowing – program obserwacji uczestniczącej w innowacyjnym warsztacie Niemczech i w przedsiębiorstwie zakłada 5-dniowy pobyt w spółdzielni pracodawców Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie von Velbert und Umgebung e.V. (GLW) w Velbert (https://www.glw-velbert.de/ )
obejmuje szkolenia z niemieckimi instruktorami, obserwację ich codziennej pracy, wymianę dobrych praktyk oraz wizytę w przedsiębiorstwie.

Udział w programie jest bezpłatny.
Koszty związane z realizacją szkolenia i wyjazdu ponosi AHK Polska.
Zapewniamy opiekę tłumacza podczas pobytu w Niemczech.

Terminy
Łącznie programem zostanie objętych 25 instruktorów (5 grup).
Poszczególne grupy obowiązują odrębne terminy szkoleń i wyjazdów do Niemiec.
Szczegółowy harmonogram znajdziecie Państwo na stronie projektu w zakładce Terminy oraz w załączonej informacji.

Rekrutacja
Zostało tylko 25 miejsc (5 grup).
Rekrutacja do Grupy I:
5 - 6.09.2019 szkolenie
23 - 27.09.2019 wyjazd do Niemiec
Termin nadsyłania zgłoszeń uczestników do grupy I – najpóźniej do dnia 09.08.2019.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny przesłać Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Regulaminem rekrutacji oraz Oświadczeniem o danych osobowych)

Szczegółowe informacje o warunkach udziału i terminach na stronie www.ahk.pl  - Projekt szkoleniowy dla instruktorów

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść