Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MŚP z Polski Wschodniej, zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych. Olsztyn 30.07.2019 r.

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MŚP z Polski Wschodniej, zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych. Olsztyn 30.07.2019 r.

Szanowni Państwo

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (siedziba lub zarejestrowany oddział), zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.
Zapraszamy na spotkanie, gdzie pod okiem eksperta PARP będą Państwo mieli okazję omówić wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Ekspert omówi kryteria oraz udzieli odpowiedzi na pytania.
 
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
•usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
•usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
•udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
•nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
 
Działanie 1.2 POPW skierowane jest do:
•mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw działających w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, (działalność potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie);
•posiadających co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.
Termin: 30.07.2019 11:30 - 14:00
 
Miejsce: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Sala 15A, Budynek BK, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn
 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść