Resolved

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Przetargi Rozstrzygnięte EN

Informacja dotycząca Zaporoszenia do rokowań nr 17/2018 Podstrefa Białystok z dnia 29.06.2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 17/2018 z dnia 29.06.2018 r., ogłoszonego w Naszym Dzienniku w dniu 29.06.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok, wpłynęła jedna oferta – Przedsiębiorcy Masterpress S.A z siedzibą w Białystoku przy ul. Jacka Kuronia 4. W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 16 sierpnia udzielił Przedsiębiorcy Zezwolenie nr 267 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na terenie Podstrefy Białystok Przedsiębiorca Masterpress S.A. poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 mln 15 tysięcy złotych zł w terminie do dnia 31.12.2022 oraz zwiększy zatrudnienie poprzez zatrudnienie 5 nowych pracowników, po dniu uzyskania zezwolenia, utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 192 pracowników przez trzech lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 2022 roku.

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań nr 18/2018 Podstrefa Suwałki z dnia 29.06.2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 18/2018 z dnia 29.06.2018 r., ogłoszonego w Naszym Dzienniku w dniu 29.06.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki, wpłynęła jedna oferta – Przedsiębiorcy SALAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Suwałkach, ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki.
W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 9 sierpnia wydał Przedsiębiorcy SALAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Zezwolenie nr 266 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na terenie Podstrefy Suwałki Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 30 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 235 pracowników, poprzez zatrudnienie, po dniu uzyskania zezwolenia, 3 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 238 pracowników przez okres jednego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 2025 roku.

Informacja dotycząca Zaproszenia nr 15/2018 r.do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Łomża z dnia 29 .05.2018 r.

 Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie nr 15/2018 do uczestnictwa w II przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr geod. 31323 o powierzchni 2,4776 ha, KW: LM1L/00027323/5, stanowiąca własność Miasta Łomża i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Naszym Dzienniku” w dniu 29 maja 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja dotycząca Zaproszenia nr 16/2018 r. z dnia 26.06.2018 r. Podstrefa Hajnówka

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 16/2018 z dnia 26.06.2018 r., ogłoszonego w Naszym Dzienniku w dniu 26.06.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Hajnówka, wpłynęła jedna oferta PPU OPTIMA Adam Tokajuk, Arkadiusz Tokajuk. W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy PPU OPTIMA Adam Tokajuk, Arkadiusz Tokajuk z siedzibą w Hajnówce (17-200), przy ul. Białostockiej 7A, Zezwolenie nr 265 z dnia 3 sierpnia 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Hajnówka Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 000 000 zł w terminie do dnia 31.12.2022 roku oraz zatrudni 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2022 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca Zaproszenia nr 9 do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Augustów z dnia 20.04.2018

Zarząd SSSE S.A. informuje, że na zaproszenie nr 9/2018 do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Augustów z dnia 20.04.2018 r., mającego na celu:
• sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Augustów oraz
• udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy: METRO Robert Metelicki z siedzibą: 16-300 Augustów, ul. Turystyczna 18, nana zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Augustów.

W dniu 4 lipca 2018 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy: METRO Robert Metelicki Zezwolenie nr 264 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Augustów. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Augustów nieruchomość o nr geodezyjnym 717/17. oraz poniesie na terenie strefy wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych) w terminie do dnia 31.03.2022 roku. Ponadto Przedsiębiorca zatrudni przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 4 nowych pracowników w terminie do dnia 31.03.2022 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia. Planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 31.03.2022 roku.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 14/2018 z dnia 29.05.2018 r. Podstrefa Ełk, Podstrefa Gołdap

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 14/2018 z dnia 29.05.2018 r. Podstrefa Ełk, Podstrefa Gołdap
Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 14/2018 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk, Podstrefy Gołdap, wpłynęły trzy oferty Przedsiębiorców:
1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NORD-OST” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strefowej 4 w Gołdapi na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap.
2) RCM Sp. z o.o. z siedzibą Zatyki 7B, 19-500 Gołdap na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap.
3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „AGASTYL” Sp. J. D. B. Zrajkowska, J. R. Jędrowicz z siedzibą przy ul. Krzemowej 12 w Ełku na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.
W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 22.06.2018 r. Zarząd SSSE S.A. wydał:
1) Zezwolenie nr 260 Przedsiębiorcy RCM Sp. z o. o. z siedzibą w Gołdapi. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej
3 000 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2020 roku oraz zatrudni co najmniej
5 nowych pracowników do dnia 31.12.2018 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 1 roku licząc od dnia jego osiągnięcia.
2) Zezwolenie nr 261 Przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „AGASTYL” Sp. J. D. B. Zrajkowska, J. R. Jędrowicz z siedzibą w Ełku. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 500 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2019 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 40 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 2 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2019 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 42 pracowników przez okres 1 roku od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

Informacja dotycząca zaproszenia nr 7/2018 z dnia 13.04.2018 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Szczuczyn

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie Nr 7/2018 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 1584/1 o pow. 3,5585 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszone w „Naszym Dzienniku” w dniu 13 kwietnia 2018 r. wpłynęła jedna oferta: Zakłady Mięsne Zakrzewscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Wiejska 7, 08-330 Kosów Lacki, na zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn.
Przetarg wygrał Przedsiębiorca: Zakłady Mięsne Zakrzewscy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wiejska 7, 08-330 Kosów Lacki. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

W dniu 22 czerwca 2018 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy Zakłady Mięsne Zakrzewscy Sp. z o.o. Zezwolenie nr 259 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Szczuczyn nieruchomość o powierzchni 3,5585 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 52 000 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zatrudni co najmniej 25 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2021 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 4 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.

informacja dotycząca zaproszenia dp przetargu nr 11/2018 z dnia 23.04.2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 11/2018 opublikowanego w prasie codziennej „Puls Biznesu” w dnia 23 kwietnia 2018 r. wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy: „MICRO-TECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 19-300 Ełk, Sordachy 2A.
W wyniku negocjacji, Zarząd SSSE S.A. w dniu 30 maja 2018 r. udzielił Zezwolenie nr 258 Przedsiębiorcy MICRO-TECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 19-300 Ełk, Sordachy 2A. na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .
Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki SSSE planuje zakup nieruchomości o nr geod. 32803/13, powierzchni 1,1424 ha, gdzie zamierza wybudować zakład produkcyjny, w skład którego wchodzić będzie hala produkcyjno-magazynowa oraz budynek administracyjno-socjalny o ogólnej powierzchni około 2000 m2 wraz z infrastrukturą.
W związku z planowaną inwestycją Przedsiębiorca na terenie Strefy poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku oraz zatrudni po dniu uzyskania zezwolenia 3 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięcia

informacja dotycząca zaproszenia do przetargu nr 10/2018 z dnia 23.04.2018 r

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. informuje, że na zaproszenia do udziału w przetargu łącznym nr 10/2018 z dnia 20.04.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 8/2018 z dnia 20.04.2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 8/2018 z dnia 20.04.2018 r., ogłoszonego w Naszym Dzienniku w dniu 20.04.2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok, wpłynęła jedna oferta CENERGO LOGISTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy CENERGO LOGISTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku (15-201), przy ul. Warszawskiej 107/3Zezwolenie nr 257 z dnia 30 maja 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 9 750 100,00 zł w terminie do dnia 31.12.2024 roku oraz zatrudni 9 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2024 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja o roztrzygnięciu przetagu łącznego Nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 5/2018  z dnia 28.02.2018 r. mającego na celu sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7  i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Pulsie Biznesu” w dniu 28 lutego 2018 r. wpłynęły dwie  oferty: 
1.ZincPro Dojnikowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Majerskiego 
2.S-P-S WARAKSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Przytorowa 3
Oferta Przedsiębiorcy ZincPro Dojnikowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została oceniona przez członków komisji, że nie jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu Łącznego wydaną przedsiębiorcy i nie spełnia wymogów przetargu.
Oferta Przedsiębiorcy S-P-S WARAKSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Przytorowa 3  spełniała wymogi przetargu
W wyniku negocjacji, Zarząd SSSE S.A. udzielił Zezwolenie nr 256 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki Przedsiębiorcy S-P-S WARAKSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Przytorowej 3, 16-400 Suwałki
W oparciu o otrzymane Zezwolenie Przedsiębiorca S -P-S WARAKSA Sp. z o.o. zakupi nieruchomość o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5 i poniesie wydatki inwestycyjne, w wysokości co najmniej 26 000 000,00 zł, oraz zatrudnieni na terenie strefy 60 nowych pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat licząc od dnia jego osiągnięcia. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 czerwca 2020 roku.
 

Informacja o zakończeniu procedury rokowań Nr 6/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 6/2018 z dnia 2 marca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy Malow Sp. z o.o. W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy Malow Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki, Zezwolenie nr 255 z dnia 12 kwietnia 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 000 000,00 zł w terminie do dnia 31.10.2023 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 629 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 6 nowych pracowników w terminie do dnia 31.10.2023 r i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia (w wymiarze 635 pracowników) przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu łącznego nr 20/2017 z dnia 29.12.2017 roku

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 20/2017 na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 3,4784 ha, składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 35009/1 (o pow. 0,0248 ha), 35009/2 (o pow. 0,5793 ha), 35010 (o pow. 0,5267 ha), 35011 (o pow. 0,6714 ha), 35012 (o pow. 0,3020 ha), 35013 (o pow. 0,5340 ha), 35014 (o pow. 0,6330 ha), 35021/14 (o pow. 0,2072 ha) i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Pulsie Biznesu” w dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynęła jedna oferta: SALAG SP. Z O.O. SP. K.  z siedzibą w Suwałkach.

W wyniku negocjacji, Zarząd SSSE S.A. w dniu 22.03.2018 r. wydał Zezwolenie nr 253 Przedsiębiorcy SALAG Sp. z o.o. Sp. K.  Przedsiębiorca zakupi nieruchomość o łącznej powierzchni 3,4784 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 35009/1, 35009/2, 35010, 35011, 35012, 35013, 35014, 35021/14, poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20 000 000 zł w terminie do dnia 31.12.2022 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 230 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2019 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 235 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

Informacja o zakończeniu procedury rokowań nr 3/2018 z dnia 06.02.2018 roku

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 3/2018 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy BRAVILOR BONAMAT Sp. z o.o. na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok.
W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, Zarząd SSSE S.A. w dniu 22.03.2018 r. wydał Zezwolenie nr 254 Przedsiębiorcy BRAVILOR BONAMAT SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 13 600 000,00 zł w terminie do dnia 1.10.2021 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 30 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 8 nowych pracowników, w terminie do dnia 1.10.2021 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 38 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 4/2018 z dnia 12.02.2018 r. Podstrefa Ełk

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 4/2018 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy COMECO Sp. z o.o. na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.
W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 15.03.2018 r. Zarząd SSSE S.A. wydał Zezwolenie nr 252 Przedsiębiorcy COMECO Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 11 000 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2022 roku oraz zatrudni co najmniej 7 nowych pracowników do dnia 31.12.2020 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat licząc od dnia jego osiągnięcia

Informacja dotycząca zaproszenia do przetargu nr 2 /2018 Podstrefa Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nr 2 /2018 ogłoszonego 24.01.2018 r., mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o powierzchni 0,2137 ha, położonej na terenie Podstrefy Suwałki (obręb nr 0008 Suwałki), składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 35007/18, prawo własności nabył Przedsiębiorca DECCO S.A.

Informacja dotycząca zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 1/2018 Podstrefa Siemiatycze

Zarząd SSSE S.A. informuje że na Zaproszenie do udziału w przetargu łącznym nieograniczonym nr 1/2018, z dnia 11.01.2018 r. mającym na celu
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek o nr geodezyjnych 317/52, 317/53, 317/54, 317/55, objętej granicami Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położónej w  Podstrefie Siemiatycze oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się ze skutkiem negatywnym.

Informacja dotycząca zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 21/2017 Podstrefa Siemiatycze

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 21/2017 na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,5994 ha stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego, położonej w miejscowości Czartajew składającej się z działki o nr geod. 317/45, ogłoszonego w „Naszym Dzienniku” w dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynęła jedna oferta. Przetarg wygrał Przedsiębiorca BR TECHNOLOGY Izabela Berent, Janina Berent Spółka Cywilna z siedzibą w Czartajewie ul. Białostockiej 23, 17–300 Czartajew. W dniu 28 lutego 2018 r. Zarząd SSSE wydał Przedsiębiorcy BR TECHNOLOGY Izabela Berent, Janina Berent Spółka Cywilna 251 zezwolenie. W związku z uzyskanym zezwoleniem Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie na terenie Podstrefy Siemiatycze wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 2 ,7 mln złotych w terminie do końca 2023 roku, a także zatrudnienie co najmniej 2 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia przez okres 2 lat.

Informacja dotycząca zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego nr 18/2017 Podstrefa Łomża

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu pisemnego nieograniczonego łącznego nr 18/2017 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr geod. 31323 o powierzchni 2,4776 ha, KW: LM1L/00027323/5, stanowiąca własność Miasta Łomża i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Naszym Dzienniku” w dniu 4 grudnia 2017 r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 19/2017 z dnia 06.12.2017 r. Podstrefa Ełk, Podstrefa Gołdap

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 19/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk, Podstrefy Gołdap, wpłynęły dwie oferty Przedsiębiorców:
1) X-YACHTS COMPOSITES Sp. z o.o. na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap;
2) Steela Profil W. Mieczkowski i Wspólnicy Sp. j. na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 09.01.2018 r. Zarząd SSSE S.A. wydał:
1) Zezwolenie nr 249 Przedsiębiorcy X-YACHTS COMPOSITES Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 250 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2020 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 85 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2018 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 90 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.
2) Zezwolenie nr 250 Przedsiębiorcy Steela Profil W. Mieczkowski i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Białymstoku. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 7 700 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2021 roku oraz zatrudni co najmniej 20 nowych pracowników do dnia 31.12.2021 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca zaproszenia nr 17/2017 z dnia 28.11.2017 r. do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Ełk

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 17/2017 na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3408 ha, składającej się z działek o nr geod.:2769/1 o pow. 0,5089 ha  i 2769/3 o pow. 0,8319 ha i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Pulsie Biznesu” w dniu 28 listopada 2017 r. wpłynęła jedna oferta: ECO-PROGRES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strefowej 7, 19-300 Ełk, na zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk

Informacja dotycząca zaproszenia nr 16/2017 z dnia 20.10.2017 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym Podstrefa Szczuczyn

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie Nr 16/2017 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 1584/4 o pow. 1,2779 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn, ogłoszone w "Naszym Dzienniku" w dniu 20 października 2017 r., wpłynęła jedna oferta.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: MALFEED Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, ul. Targowa 10/1. Przedsiębiorca złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny i wielkości zatrudnienia.

Informacja dotycząca zaproszenia nr 15/2017 z dnia 13.10.2017 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym Podstrefa Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 15/2017 z dnia 13 października 2017 r., opublikowanego na łamach „Pulsu Biznesu”, mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki, wpłynęły dwie oferty.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 23 listopada 2017 r. wydał Przedsiębiorcy Padma 3.0. Sp. z o.o. sp. k. Zezwolenie o nr 246 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 55 000 000 zł w terminie do dnia 30.09.2025 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 222 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 10 nowych pracowników w terminie do dnia 30.09.2025 r. i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia w wymiarze 232 pracowników przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.

      W wyniku rozstrzygnięcia rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 4 grudnia 2017 r. wydał Przedsiębiorcy ASPI Sp. z o.o. sp. k., , Zezwolenie o nr 247 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 7 000 000 zł w terminie do dnia 31.12.2023 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 90 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2023 r. i utrzymanie poziomu zatrudnienia w wymiarze 95 pracowników przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.

Informacja dotycząca Zapytania ofertowego nr PS 215/7/2017, dotyczącego zimowego utrzymania dróg

Zarząd SSSE S.A. informuje, że na Zapytanie Ofertowe PS 215/7/2017, ogłoszone 7.11.2017 r., dotyczące zimowego utrzymania dróg, został wybrany jako Wykonawca Przedsiębiorca : „4 Pory Roku" Kucewicz Łukasz z siedzibą w Suwałkach przy ul. Północnej 22/31.
Wykonawca przedstawił cenę najkorzystniejszą dla SSSE S.A.

Informacja dotycząca zaproszenia nr 14/2017 z dnia 15.09.2017 r. do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Ełk

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego nr 14/2017 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr geod. 2771/6 o powierzchni 1,4743 ha, KW: OL1E/00029721/2 i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Pulsie Biznesu” w dniu 15 września 2017 r. wpłynęła jedna oferta: LED LEASE Spółka Akcyjna, z siedzibą ul. Nowy Świat 41 A, 00-042 Warszawa, na zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.

Po akceptacji nabywcy przez Radę Nadzorczą Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w dniu 6 listopada 2017 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy LED LEASE S.A. z siedzibą w Warszawie, Zezwolenie nr 245 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Ełk nieruchomość o powierzchni 1,4743 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 30 895 616,00 zł do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zatrudni co najmniej 34 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca zaproszenia z dnia 05.09.2017r.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 27 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, po analizie złożonych ofert wybrała do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki firmę: Elka Biuro Rachunkowe Elżbieta Kalejta ul. Zielona 15, 19-400 Olecko za kwotę 4 000 zł netto.

Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego P215/1/2017

W związku z Zapytaniem Ofertowym P 215/1/2017 z dnia 13 września 2017 r. pn. „Zakup urządzeń biurowych (niszczarka do papieru, drukarka z funkcją kopiowania i skanowania, komputery, monitory, laptop) do biura SSSE S.A. w Suwałkach.” Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 4 października 2017 r., podjął decyzję o wyborze następujących dostawców:

 • Firma ACTiWA - dostawa komputera Dell Vostro 3250 SFF wraz z oprogramowaniem oraz laptopa Inspiron 5767 wraz z oprogramowaniem .
 • Firma Eltechbiur- dostawa drukarki Brother wraz z dodatkowym zestawem tonerów Frima Optinex- dostawa monitorów Dell E22 16 3YPPG.
 • Firma Scroll- dostawa niszczarki Fellowes

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego Nr P215/1/2017 z dnia 13 września 2017 r.

szczegóły

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego nr PS/215/5/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.

Na Zapytanie Ofertowe PS 215/5/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. – wykonanie usługi geodezyjnej Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 26 lipca 2017 r., podjął decyzję o wyborze wykonawcy, wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, złożoną przez zadania firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Leszek Świacki.

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań Nr 13/2017 r. mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działaności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 13/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Gołdap, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy KARTON Sp. z.o.o.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 18 sierpnia 2017 r. wydał Przedsiębiorcy KARTON Sp. z.o.o. z siedzibą w Gołdapi, ul. Strefowa 4, 19-500 Gołdap, , Zezwolenie o nr 244 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Gołdap Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 440 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2019 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 11 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2020 r i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia ( w wymiarze 16 pracowników) przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań Nr 11/2017 r. mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalność gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 11/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy Masterpress S.A.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 18 sierpnia 2017 r. wydał Przedsiębiorcy Masterpress S.A. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Jacka Kuronia 4, 15-569 Białystok , Zezwolenie o nr 243 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 8 980 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2020 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 182 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2020 r i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia ( w wymiarze 187 pracowników) przez okres 3 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań Nr 12/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki

 Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 12/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy PADMA 3.0 Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, które odbyły się w dniu 7 sierpnia 2017 r., Zarząd SSSE S.A. w dniu 8 sierpnia 2017 r.   wydał Przedsiębiorcy PADMA 3.0 Sp. z o.o. Sp. komandytowa  z siedzibą w Suwałkach (16-400), przy ul. Wojska Polskiego 118E Zezwolenie nr 242 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  18 300 000,00  zł w terminie do dnia 31.12.2023 roku oraz zatrudni przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2023 r. i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 222 pracowników przez okres 2 lat licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu. 

Informacja dotycząca zaproszenia nr 10/2017 z dnia 26.05.2017 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Ełk

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie Nr 10/2017 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 2867/1 o pow. 1,8873 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE, ogłoszone w "Naszym Dzienniku" w dniu 26 maja 2017 r., wpłynęła jedna oferta.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: PPHU MARTEX Marta A. Trochimczyk z siedzibą w Ełku, ul. Suwalska 11B. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy PPHU MARTEX Marta A. Trochimczyk Zezwolenie nr 241 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Ełk nieruchomość o powierzchni 1,8873 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 432 250,00 zł do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz zatrudni co najmniej 6 nowych pracowników do dnia 30 czerwca 2020 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 1 roku licząc od dnia jego osiągnięcia.

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego PS 215/4/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Na Zapytanie Ofertowe PS 215/4/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. pn. „Budowa warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na ulicy Brylantowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Turkusową do działki o nr geod. 32807/2), ul. Szafirowej, ul. Turkusowej wraz z wykonaniem oznaczeń poziomych i pionowych, ułożeniem sieci elektrycznej, oświetleniem typu LED, wykonaniem chodników oraz wybudowaniem zatok autobusowych na w/w ulicach na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki” do dnia 27.06.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty:


1. Oferta firmy Strabag Sp. z o.o. , ul Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
2. Oferta firmy Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ,ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko


Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 4 lipca 2017 r., Uchwałą Nr 99/VIII/17, podjął decyzję o wyborze wykonawcy zadania, pn. „Budowa warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na ulicy Brylantowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Turkusową do działki o nr geod. 32807/2), ul. Szafirowej, ul. Turkusowej wraz z wykonaniem oznaczeń poziomych i pionowych, ułożeniem sieci elektrycznej, oświetleniem typu LED, wykonaniem chodników oraz wybudowaniem zatok autobusowych na w/w ulicach na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki” , wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny (3 220 072,33 zł netto) złożoną przez Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko.

Zapytanie Ofertowe PE 215/3/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

Na Zapytanie Ofertowe PE 215/3/2017 z dnia 25 maja 2017 r. pn. „Wykonanie przebudowy odcinka ulicy Przytorowej oraz odcinka ulicy Okrężnej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk” do dnia 7 czerwca 2017 r. do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta:

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego JÓZEF GAJEK, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka – o wartości 951 501,87 zł netto.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 12 czerwca 2017 r. uchwałą nr 92/VIII/17 podjął decyzję o wyborze wykonawcy zadania pn. „Wykonanie przebudowy odcinka ulicy Przytorowej oraz odcinka ulicy Okrężnej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk”, wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny (951 501,87 zł netto) złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JÓZEF GAJEK, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka.

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań o nr 8/2017 z dnia 20.04.2017 r. Podstrefa Białystok

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 8/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy Biawar Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 31 maja 2017 r. Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy Biawar Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Białymstoku, Zezwolenie nr 240 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25 000 000,00 zł w terminie do dnia 30.09.2019 roku oraz zatrudni przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 25 nowych pracowników w terminie do dnia 30.09.2019 r. i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat.
 

Zapytanie Ofertowe PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r.

Na Zapytanie Ofertowe PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r. pn. „Budowa ul. Strefowej na odcinku T2 od ul. Żelaznej do placu nawrotowego, budowa kanalizacji deszczowej od placu nawrotowego do ul. Krzemowej i budowa ul. Strefowej na odcinku T1 od ul. Krzemowej do placu nawrotowego wraz z separatorem kanalizacji deszczowej (branża drogowa i sanitarna) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk” do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego JÓZEF GAJEK, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka – o wartości 1 989 357,20 zł netto,

2. Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki – o wartości 2 938 315,67 zł netto.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 24 maja 2017 r. uchwałą nr 80/VIII/17 podjął decyzję o wyborze wykonawcy zadania pn. „Budowa ul. Strefowej na odcinku T2 od ul. Żelaznej do placu nawrotowego, budowa kanalizacji deszczowej od placu nawrotowego do ul. Krzemowej i budowa ul. Strefowej na odcinku T1 od ul. Krzemowej do placu nawrotowego wraz z separatorem kanalizacji deszczowej (branża drogowa i sanitarna) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk”, wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny (1 989 357,20 zł netto) złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JÓZEF GAJEK, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka.

Zapytanie Ofertowe PE 215/1/2017 z dnia 11 maja 2017 r.

Na Zapytanie Ofertowe PE 215/1/2017 z dnia 11 maja 2017 r. pn. „Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Strefowej wraz z pogłębieniem odpływu kanalizacji deszczowej i wykonaniem rowu deszczowego wzdłuż ul. Strefowej w kierunku ul. Gumbińskiej (lewa strona) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap” do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty:
1. Oleckiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko – o wartości 158 031,30 zł netto,
2. Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki – o wartości 273 128,10 zł netto.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 24 maja 2017 r. uchwałą nr 78/VIII/17 podjął decyzję o wyborze wykonawcy zadania pn. „Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Strefowej wraz z pogłębieniem odpływu kanalizacji deszczowej i wykonaniem rowu deszczowego wzdłuż ul. Strefowej w kierunku ul. Gumbińskiej (lewa strona) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap”, wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny (158 031,30 zł netto) złożoną przez Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko.

Informacja dotycząca zaproszenia nr 2/2017 z dnia 02.02.2017 r. do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, że przetarg łączny mający na celu sprzedaż nieruchomości położonej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki , składającej się z działek o nr geodezyjnych: 35009/2, 35010, 35011, 35012, 35013, 35014 o łącznej pow. 3,4536 ha oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia nr 2/2017 do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez SSSE S.A. 02.02.2017 r. r. został zamknięty z uwagi na brak zgodnych ustaleń stanowiących podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i wydania zezwolenia. 

Informacja dotycząca zaproszenia nr 7/2017 z dnia 20.03.2017 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym Podstrefa Szczuczyn

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie Nr 7/2017 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 1584/5 o pow. 1,9413 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn, ogłoszone w "Naszym Dzienniku" w dniu 20 marca 2017 r., wpłynęła jedna oferta.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: "3S LOGISTYKA" Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Branickiego 17A. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

Informacja dotycząca Zaproszenia nr 5/2017 do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Suwałki z dnia 17.03.2017 r.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. informuje, że na zaproszenia do udziału w przetargu łącznym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr geod. 32805/3 o pow. 1,5839 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki, wpłynęła jedna oferta. Przetarg wygral Przedsiębiorca CORMATE POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie.  

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań nr 4/2017 z dnia 10.03.2017 r. Podstrefa Gołdap

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 4/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NORD-OST” Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi.
W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 05.04.2017 r. Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NORD-OST” Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi, Zezwolenie nr 237 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 480 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2017 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 131 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 2 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2017 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 133 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

Information about the invitation to negotiations from day 27 of February 2017 Subzone Ełk

The Suwałki Special Economic Zone J.S.C. as the Body Managing the Suwałki Special Economic Zone is announcing that  as a result of the decision of negotiations , on the day of 24.03.2017 yr  the Management Board of SSSE S.A issued to the Entrepreneur Kulesza Piotr Firma Produkcyjno-Handlowa MEST allowing No. 236 for the conducting business activities on the SSSE area, Ełk Subzone.

Results of the tender from day 20 of January 2017 Subzone Suwałki

The Suwałki Special Economic Zone J.S.C. as the Body Managing the Suwałki Special Economic Zone is announcing that one offer influenced the invitation to tender which was aimed at a sales of real estate unbuilt about geodetic No. 32807/1, 32807/2, 32807/3, 32808/134, area 8,6356 ha, located in Suwalki Special Economic Zone, Suwałki Subzone. An Entrepreneur won a tender: The Tanne  Sp. z o.o. with registered office in Warsaw, Nowogrodzka street 50 /515,  00-695 Warsaw. The entrepreneur offered the price for the plot higher than a reserve price.

Information about the invitation to negotiations from 15 November 2016

As a result of the decision of negotiations , on the day of 22.12.2016 yr  the Management Board of SSSE S.A issued to the KAN Entrepreneur limited liability company allowing No. 232 for the conducting business activities on the SSSE area.

The entrepreneur on the Podstrefa Białystok will carry investment expenditures in the height at least 30 000 000,00 PLN in the time to 30 June 2020 and he will employ at least 10 recruits in time to the day to 30 June 2020 and a staffing level will keep employees in dimension 38 for the period of 5 years.

Results of the tender from day 12 of September 2016 Narewka Subzone

The Suwałki Special Economic Zone J.S.C. as the Body Managing the Suwałki Special Economic Zone is announcing that one offer influenced the invitation to tender which was aimed at a sales of real estate unbuilt about geodetic No. 34, area 6, 5200 ha, located in Suwalki Special Economic Zone, Narewka Subzone. An Entrepreneur won a tender: The MIRAND- PLUS Sp. z o.o. with registered office in the Bondary 25 town, 16-050 Michałowo. The entrepreneur offered the price for the plot higher than a reserve price.

 

ROZSZTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE SUWAŁKI Z DNIA 31.07.2015

W wyniku rozstrzygnięcia negocjacji w przetargu łącznym przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2015 r. Zarząd SSSE S.A. wydał przedsiębiorcy LAINER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zezwolenie nr 209 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 6 pracowników, w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku i utrzyma zatrudnienie w tym wymiarze przez okres 3 lat od dnia osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 640 000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zakupi nieruchomość o pow. 2 ha.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 10 marca 2015r

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż Przetarg Pisemny Nieograniczony Łączny mający na celu  sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej działka nr  geod. 2865  o powierzchni 4,5559 ha  ,  stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku położonej w  obrębie 2  miasta Ełku, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   Podstrefa Ełk i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy ogłoszony  w „Pulsie Biznesu” z dnia 09.01.2015 r.  , zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 08.05.2015r

W wyniku rozstrzygnięcia   przetargu  łącznego Zarząd SSSE S.A  w dniu 29.06.2015 r. wydał Przedsiębiorcy Zakład Instalacji Wod - Kan I C.O. „ GAL-INST” Zdzisław Galiński Zezwolenie nr 208 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap zatrudni  co najmniej 6  pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia   2020  roku  i utrzyma zatrudnienie  w wymiarze  6 pracowników  przez okres 2 lat od dnia  osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  4 866 274,00 zł   w terminie do dnia  31 grudnia  2020 roku. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Gołdap nieruchomość  o  łącznej pow. 2,2293 ha.

25.09.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) dla zamówienia p.n.: Budowa ulicy Żelaznej w Ełku od ulicy Przemysłowej do ul. Krzemowej na terenie Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

02.09.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) na "Dostawa dwóch fabrycznie nowych, niużywanych, kompletnych i gotowych do użytkowania samochodów osobowych dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A."

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 30.05.2014r

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 25.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy „COMAXEL”  Sp. z o.o. Zezwolenie nr 202 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap  zatrudni  co najmniej 8 pracowników  w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku i  utrzyma zatrudnienie w wymiarze 8  pracowników  przez okres   5 lat  od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 700 000,00 zł w terminie do dnia 30  czerwca  2019 roku.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 05.05.2014r

W wyniku rozstrzygnięcia   przetargu  łącznego  w dniu 24.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy KENSUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  Zezwolenie nr 201 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap zatrudni  co najmniej 30  pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia   2019  roku  i utrzyma zatrudnienie  w wymiarze  30 pracowników  przez okres 3 lat od dnia  osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 525 440,00 zł   w terminie do dnia  31 grudnia  2019 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap  zakupi nieruchomość  o  łącznej pow. 3,0243 ha.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE SUWAŁKI Z DNIA 16.04.2014 r

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego pisemnego nieograniczonego w dniu 17 czerwca 2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy MALOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zezwolenie nr 200 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 435 osób, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 6 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 441 pracowników w okresie 2 lat od daty osiągnięcia w/w poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 28 500 000. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zakupi nieruchomość o pow. 2,2415 ha.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE ŁOMŻA Z DNIA 04.06.2014 r

W wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  łącznego pisemnego nieograniczonego w dniu 10 czerwca 2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy PHU OKLEINA Kazimierz Domurat zezwolenie nr 199 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Łomża zatrudni co najmniej 6 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia. Przedsiębiorca poniesie na terenie Strefy wydatki inwestycyjne, w wysokości co najmniej 1 800 000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Łomża zakupi nieruchomość o pow. 0,4225 ha.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO I ROKOWAŃ W PODSTREFIE SUWAŁKI Z DNIA 30.05.2014 r

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2014 r. Zarząd SSSE S.A. wydał przedsiębiorcy Miranda 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji zezwolenie nr 203 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni  co najmniej 15 pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia  2019 roku i utrzyma zatrudnienie  w tym wymiarze  przez okres 3 lat od dnia  osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  10 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2014 r. Zarząd SSSE S.A. wydał przedsiębiorcy EKO-EN-EL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zezwolenie nr 204 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni  co najmniej 7 pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia  2017 roku i utrzyma zatrudnienie  w tym wymiarze  przez okres 2 lat od dnia  osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  4 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  łącznego  w dniu 25 czerwca 2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Crispi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zezwolenie nr 206 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 5 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia. Przedsiębiorca poniesie na terenie Strefy wydatki inwestycyjne, w wysokości co najmniej 2 800 000,00zł w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zakupi nieruchomość  o pow. 0,7000 ha.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ W PODSTREFIE SUWAŁKI Z DNIA 28.03.2014 r

W wyniku rozstrzygnięcia  rokowań przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Padma Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa zezwolenie nr 205 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 393 osób, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 11 nowych  pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 404 pracowników  w okresie 2 lat od daty osiągnięcia w/w poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  12 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 05.05.2014r

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 04.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy IMPRESS-DECCOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zezwolenie nr 195 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zwiększy  dotychczasowe zatrudnienie kształtujące  się na poziomie 122 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 3  nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia  2019 roku i utrzymanie zatrudnienia w wymiarze 125 pracowników  przez okres  jednego roku  od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 125 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia   przetargu  łącznego  w dniu 06.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy BIG PAK Spółka Cywilna Adam i Martyna Koniuszewscy Zezwolenie nr 196 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zatrudni  co najmniej 5 pracowników, w terminie do dnia 31 lipca  2017 roku i utrzyma zatrudnienie  na tym wymiarze  przez okres 3 lat od dnia  osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  700 000,00 zł w terminie do dnia 31 lipca  2017 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zakupi nieruchomość  o pow. 0,4004 ha.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 09.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k  Zezwolenie nr 197 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zwiększy  dotychczasowe zatrudnienie kształtujące  się na poziomie 553 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 10  nowych pracowników, w terminie do dnia 30 września  2018 roku i utrzymanie zatrudnienia w wymiarze 563 pracowników  przez okres  jednego roku  od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 34 805 500,00 zł w terminie do dnia 30 września  2018 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia   przetargu  łącznego  w dniu 12.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy  „ECO-PROGRES" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Zezwolenie nr 198 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zwiększy  dotychczasowe zatrudnienie kształtujące  się na poziomie 141 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 15  nowych pracowników, w terminie do dnia 01 stycznia 2017 roku i utrzymanie zatrudnienia w wymiarze 156  pracowników  przez okres  jednego roku  od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  8 306 000,00  zł w terminie do dnia 31 grudnia  2016 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zakupi nieruchomość  o pow. 1,3316 ha.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 03.04.2014r

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż Przetarg Pisemny Nieograniczony Łączny mający na celu  sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej o  łącznej pow. 3,3429 ha,  stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku położonej w  obrębie 2  miasta Ełku, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   Podstrefa Ełk i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.

28.05.2014 OTWARCIE OFERT

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań i przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 05.05.2014 r. wpłynęło 5  ofert:

 1. KENSUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Ekonomicznej 5, 19-500 Gołdap.
 2. IMPRESS-DECCOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Handlowej 1, 19-300 Ełk.
 3. ECO-PROGRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Strefowej 7,19-300 Ełk.
 4. BIG PAK Spółka Cywilna Adam i Martyna Koniuszewscy przy ul. Zwierzynieckiej 29, 15-246 Białystok.
 5. PORTA KMI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Szkolnej 54, 84-239 Bolszewo.

 Wszystkie oferty zostały przyjęte.

14.05.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) na „Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz fragmentu nawierzchni drogi w ulicy Brylantowej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

 pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

pdf  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.05.2014 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań i przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 28.03.2014 r. wpłynęły 3 oferty: Padma Art. Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 118E, 16-400 Suwałki, Micro-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Sordachy 2A, 19-300 Ełk oraz Salag Sp. z o.o., Sp. k.  z siedzibą przy ul. Szafirowej 5, 16-400 Suwałki.

Wszystkie oferty zostały przyjęte.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 05.05.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Micro-Tech Sp. z o.o. zezwolenie nr 193 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 653 209 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 06.05.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Salag Sp. z o.o., Sp. k. zezwolenie nr 194 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 2 nowych pracowników w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 230 osób przez okres 1 roku, licząc od dnia jego osiągnięcia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 000 000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

18.04.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) na „Leasing dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych tej samej marki i modelu dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach

pdf  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

02.04.2014 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE BIAŁYSTOK

W wyniku zaproszenia do przetargu łącznego w Podstrefie Białystok opublikowanego w dniu 31.01.2014 r. w Pulsie Biznesu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygniętego przetargu łącznego Zarząd SSSE S.A wyda Przedsiębiorcy: HIGH TECH PROJEKT Sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Białystok. Przedsiębiorcy zakupi w Podstrefie Białystok działkę inwestycyjną nr 767/29 o powierzchni 3,3781 ha.

21.02.2014 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ I PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań i przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 22.01.2014 r. wpłynęły 2 oferty: IRYD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi (19-500), ul. Ekonomiczna 5 oraz NOVIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Markach (05-270), ul. Kościuszki 43.

Obie oferty zostały przyjęte.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 20.02.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy NOVIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa zezwolenie nr 191 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 18 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 mln zł  w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż Przetarg Łączny na sprzedaż nieruchomości  o  łącznej pow. 1,0388 ha położonej w Podstrefie Gołdap i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, na który wpłynęła oferta firmy IRYD Sp. z o. o. został zakończony w dniu 27 marca 2014r.  wynikiem negatywnym.

23.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań lub przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 21.11.2013 r. wpłynęły 3 oferty: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NORD-OST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi, ul. Strefowa 4, IMPRESS DECOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku, ul. Handlowa 1 oraz Salag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Suwałkach, ul. Szafirowa 5. Wszystkie oferty zostały przyjęte.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 19.12.2013 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy NORD-OST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zezwolenie nr 189 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap zatrudni co najmniej 4 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2014r.i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 113 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 400 000,00- zł w terminie do dnia 31.12.2014 roku.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 19.12.2013 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy IMPRESS DECOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościązezwolenie nr 190 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefa Ełk zatrudni co najmniej 3 nowych pracowników w terminie do dnia 31.01.2016 r. i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 124 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20 000 000,00- zł w terminie do dnia 31.12.2016 r.

17.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygniętego przetargu (zaproszenia do rokowań, przetargu oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 18.10.2013 r.) zakończonego negocjacjami w dniu 10.12.2013 r., przedsiębiorca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUTO-MOTO K Arkadiusz Kuklewicz zakupi na terenie SSSE Podstrefa Gołdap nieruchomość o powierzchni 0,3964 ha oznaczoną numerem geodezyjnymi działki: 258/2, na której będzie prowadził działalność gospodarczą. Przedsiębiorca zamierza zatrudnić na terenie strefy 10 nowych pracowników oraz ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości ok. 800 000 zł.

11.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PODSTREFA BIAŁYSTOK

W dniu 10.12.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg łączny pisemny nieograniczony mający na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Białystok, położonej w obrębie 21 Dojlidy, o nr geodezyjnym działki 767/30, o pow. 3,3447 ha, nr KW: BI1B/00044498/5 oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez SSSE S.A. w dniu 16.09.2013 r., który wygrała firma Rosti (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 29, 15-620 Białystok.

03.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygniętego przetargu łącznego (zaproszenia do rokowań, przetargu oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 18.10.2013 r.) zakończonego negocjacjami w dniu 03.12.2013 r., przedsiębiorca - PADMA 3.0 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Markach (05-270) przy ul. Kościuszki 43 (wcześniej MIMAPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowo-Akcyjna) zakupi na terenie SSSE Podstrefa Suwałki nieruchomość o powierzchni 17,0390 ha oznaczoną numerami geodezyjnymi działek: 32788/4, 32777/30, 32777/31, 32795 oraz otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki. Przedsiębiorca zatrudni przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia 80 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2019 roku i utrzyma zatrudnienia na tym poziomie przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięcia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 53 400 000 zł w terminie do dnia 31.12.2019 r.

03.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, że przetarg łączny mający na celu sprzedaż nieruchomość niezabudowaną - działkę o nr geodezyjnym 771/29 i pow. 3,3781 ha, KW: BI1B/00044498/5, objętą obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez SSSE S.A. 16 września 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.

19.11.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PODSTREFA BIAŁYSTOK

W dniu 18.11.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg łączny pisemny nieograniczony mający na celu sprzedaż nieruchomość niezabudowaną, objętą obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Białystok, położoną w obrębie 21 Dojlidy, o nr geodezyjnym działki 767/20, pow. 2,0690 ha, nr KW: BI1B/00044498/5 oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez SSSE S.A. w dniu 16.09.2013 r., który wygrała firma BIANOR I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 18, 15-569 Białystok.

19.11.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań, przetargu oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 18.10.2013 r. wpłynęły 4 oferty: 3E Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo ORTIS Tomasz Janik, Wojciech Janik Spółka Jawna, MIMAPO Sp. z o.o., SKA, PHU AUTO-MOTO K Arkadiusz Kuklewicz.

- W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 14.11.2013 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy 3E Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Okrężna 1 B, zezwolenie Nr 184 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zatrudni co najmniej 2 nowych pracowników w terminie do dnia 30.09.2015 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 36 pracowników przez okres 3 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 700 000 zł w terminie do dnia 30.09.2015 r.

- W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 15.11.2013 r., Zarząd SSSE S.A wyda Przedsiębiorstwu ORTIS Tomasz Janik, Wojciech Janik Spółka Jawna z siedzibą w Suwałkach (16-400), ul. Platynowa 5, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.

Przedsiębiorca na terenie  Podstrefa Suwałki zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2015 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 33 pracowników  przez okres 3 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 000 000 zł w terminie do dnia 31.12.2015 r.

21.08.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań oraz przetargu łącznego
opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 08.07.2013 r. wpłynęła jedna oferta.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu łącznego zakończonego negocjacjami w dniu 20.08.2013 r., przedsiębiorca -
Przedsiębiorstwo ASPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakupi na terenie SSSE Podstrefa Suwałki
nieruchomość o powierzchni 1,2804 ha oznaczoną numerami geodezyjnymi działek: 35015 i 35021/13
oraz otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki.
Przedsiębiorca na terenie strefy zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 14 pracowników,
poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 12 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2016 roku
i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 26 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia
oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych)
w terminie do dnia 31.12.2016 r.

 

21.06.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 27.05.2013 r.
wpłynęła jedna oferta - „PRODEKO-EŁK” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Strefowa 9, na wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Ełk.
Oferta została przyjęta. W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 21.06.2013 r. Zarząd SSSE S.A wydał
Przedsiębiorcy „PRODEKO-EŁK” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Strefowa 9 zezwolenie Nr 182 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.
Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zatrudni co najmniej 15 nowych pracowników, w terminie do dnia 30.06.2016 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze
50 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia
oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 9 100 000 zł (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.06.2016 r.

16.04.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ, PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu
w dniu 21.03.2013 r. wpłynęły dwie oferty.

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowego "Agastyl" Spółka Jawna D.B. Zrajkowska, J.R.Jędrowicz z siedzibą w Ełku złożyło ofertę do
przetargu łącznego na wydanie zezwolenia na prowadzenie  działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  oraz na zakup nieruchomości  działka  nr 2760/9 o pow. 1,3020 ha w Podstrefa Ełk.

2. "Przedsiębiorstwo Ortis Tomasz Janik, Wojciech Janik" Spółka Jawna złożyło ofertę  do rokowań na wydanie zezwolenia na prowadzenie
  działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .

Obie oferty zostały przyjęte.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 15.04.2013 r. Zarząd SSSE S.A wydał „Przedsiębiorstwu Ortis Tomasz Janik, Wojciech Janik"
Spółka Jawna zezwolenie  Nr 180 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie  Podstrefa Suwałki
zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2014 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 29 pracowników 
przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 000 000 zł
(słownie: trzy miliony złotych) w terminie do dnia 31.12.2014 r.


13.06.2013

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego w dniu 10.06.2013 r., przedsiębiorca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
"Agastyl" Spółka Jawna D.B. Zrajkowska, J.R.Jędrowicz zakupi na terenie SSSE Podstrefa Ełk nieruchomość o powierzchni 1,3020 ha
oznaczoną numerem geodezyjnym 2760/9 oraz otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Ełk.
Przedsiębiorca na terenie strefy zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 33 pracowników,
poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku
i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 500 000 zł
(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.06.2016 r.

04.12.2012 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ, PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań lub przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 09.11.2012 r.
wpłynęły dwie oferty.
Firmy „CEZAR-NORD PLAST” Sp. z o.o. oraz „PADMA ART” Sp. z o.o., Spółka komandytowa złożyły oferty na wydanie zezwoleń na działalność
gospodarczą w SSSE Podstrefa Suwałki. W dniu 29.11.2012 r. komisja do spraw otwarcia ofert SSSE S.A. przyjęła obie oferty.
Następnie firmy przystąpiły do negocjacji.

W wyniku negocjacji przeprowadzonych z „CEZAR-NORD PLAST” Sp. z o.o. w dniu 29.11.2012 r. Przedsiębiorca zadeklarował zatrudnienie
na terenie strefy co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 15.05.2013 r. i poniesie wydatki inwestycyjne
w wysokości co najmniej 3 610 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 31.12.2013 r.
W wyniku negocjacji przeprowadzonych z „PADMA ART” Sp. z o.o., Spółka komandytowa Przedsiębiorca zadeklarował zatrudnienie na terenie
strefy co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 04.04.2013 r. i utrzyma zatrudnienie na poziomie 348 pracowników przez okres 5 lat
od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 960 000,00 zł
(słownie: piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31.05.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ, PRZETARGU, PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. informuje o rozstrzygnięciu rokowań, przetargu, przetargu łącznego
opublikowanego w Pulsie Biznesu dnia 19. września 2012 r.
1. W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 18. października 2012 r., przedsiębiorca Crispi Sp. z o. o. otrzymał dnia
31 października 2012 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki. Przedsiębiorca na
terenie strefy zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2015 roku i poniesie wydatki inwestycyjne w
wysokości co najmniej 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 31.12.2015 roku.
2. W wyniku rozstrzygniętego przetargu, zakończonego negocjacjami przeprowadzonymi w dniu 18 października 2012 r., przedsiębiorca
Salag Sp. z o.o. Sp. k. zakupi na terenie SSSE Podstrefa Suwałki nieruchomość o powierzchni 0,4387 ha oznaczoną numerem geodezyjnym
35005/2.
3. W wyniku rozstrzygniętego przetargu łącznego zakończonego negocjacjami przeprowadzonymi w dniu 18 października 2012 r.,
przedsiębiorca Twin Glass zakupi na terenie SSSE Podstrefa Suwałki nieruchomość o powierzchni 0,6070 ha oznaczoną numerem geodezyjnym
32777/24 oraz otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki. Przedsiębiorca na
terenie strefy zatrudni co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2015 roku i poniesie wydatki inwestycyjne w
wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku

02.10.2012 r. ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z Przedsiębiorstwem Budownictwa
Inżynieryjnego Sp. z o.o., ul. Noniewicza 85C, lok. 18, 16-400 Suwałki, w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
z późn. zm.) na „Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej w ulicy Brylantowej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej”. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane dnia 02.10.2012 r. dostępne jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 375374 – 2012.

26.09.2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, że drugi przetarg łączny mający na celu: sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Białystok położonej w obrębie 21 - Dojlidy,
w rejonie ulic Franciszka Karpińskiego i Jacka Kuronia: nr 771/18 o pow. 5,3423 ha, KW: BI1B/00044498/5
oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
przeprowadzony na podstawie zaproszenia do drugiego przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez
SSSE S.A. 23 lipca 2012 r. wygrała firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

26.09.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
„Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej w ulicy Brylantowej na terenie Podstrefy Suwałki
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
dnia 05.09.2012 r.pod nr 191269 – 2012 oraz w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego.

pdf  Zaproszenie do przetargów łącznych

13.07.2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do przetargu lub rokowań opublikowanego w Pulsie Biznesu
i ogłoszonego przez SSSE S.A. 21.06.2012 r. na nieruchomości położone w Podstrefie Suwałki, Ełk i Gołdap
nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do przetargu lub rokowań
opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez SSSE S.A. 15.05.2012 r. na
nieruchomości położone w Podstrefie Suwałki, Ełk i Gołdap wpłynęły 2 oferty.

Firmy PPH GETAK`S Krzysztof Siernicki oraz NORD-OST Karton Sp. z o.o. złożyły oferty
na zakup nieruchomości i wydanie zezwolenia na działalność gospodarczą
w SSSE S.A. Komisja do spraw otwarcia ofert SSSE S.A. przyjęła oferty. Następnie firmy
przystąpiły do negocjacji.

W wyniku negocjacji PPH GETAK`S Krzysztof Siernicki otrzymał zezwolenie na
prowadzenia działalności gospodarczej w SSSE Podstrefa Suwałki oraz zakupi nieruchomość
na terenie SSSE Podstrefa Suwałki.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, że przetarg łączny mający na celu: sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Podstrefa Białystok położona w obrębie 21 - Dojlidy, w rejonie ulic
Franciszka Karpińskiego i Jacka Kuronia: nr 771/18 o pow. 5,3423 ha,
KW: BI1B/00044498/5 oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie
zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez
SSSE S.A. 7 marca 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do przetargu lub rokowań opublikowanego w Pulsie Biznesu 14.02.2012r. i
ogłoszonego przez SSSE S.A. 14.02.2012r. na nieruchomości położone w Podstrefie Suwałki, Ełk i Gołdap wpłynęły 3 oferty.

Firma Pemabo Sp. z o. o. złożyła ofertę na zakup nieruchomości i wydanie zezwolenia na działalność gospodarczą w SSSE S.A. Firmy Aquael Sp. z o.o.
oraz Salag Sp. z o. o. Sp. k. złożyły oferty o wydanie zezwolenia na działalność gospodarczą w SSSE S.A.

Komisja do spraw otwarcia ofert SSSE S.A. przyjęła wszystkie oferty. Następnie firmy przystąpiły do negocjacji. W wyniku negocjacji
firma Pemabo Sp. z o. o. zakupiła nieruchomość na terenie SSSE Podstrefa Suwałki oraz otrzymała zezwolenie na działalność gospodarczą w SSSE Podstrefa Suwałki,
zaś firma Aquael Sp. z o. o. otrzymała zezwolenie na działalność gospodarczą w SSSE Podstrefa Suwałki.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Data: 16.01.2012
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, ze drugi przetarg laczny na sprzedaz nieruchomosci –
dzialki o nr. Geod. 767/20 w Podstrefie Bialystok i wydanie zezwolenia na dzialalnosc gospodarcza
w Suwalskiej specjalnej Strefie Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu lacznego opublikowanego w „Pulsie Biznesu”
w dniu 16 listopada 2011r. zakonczyl sie wynikiem negatywnym w zwiazku z brakiem ofert.

Data: 16.01.2012
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, ze drugi przetarg laczny na sprzedaz nieruchomosci –
dzialki o nr. Geod. 771/17 w Podstrefie Bialystok i wydanie zezwolenia na dzialalnosc gospodarcza w Suwalskiej specjalnej Strefie Ekonomicznej
przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu lacznego opublikowanego w „Pulsie Biznesu” w dniu 16 listopada 2011r.
wygrala firma BISON CHCKS S.A. z siedziba w Bialymstoku.

Data: 05.09.2011
Rada Nadzorcza SSSE S.A. zaprasza do skladania ofert.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwalkach jako zarzadzajacy Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 (Dz. U. 2004 nr 254 poz. 2548)
w sprawie przetargów i rokowan oraz kryteriów oceny zamierzen co do przedsiewziec gospodarczych, które maja byc podjete
przez przedsiebiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do:

 • a)rokowan w celu wylonienia przedsiebiorców, którzy uzyskaja zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
  na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaproszenie do rokowan, kierowane jest do przedsiebiorców, którzy
  posiadaja udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomoscia polozona na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i
  zamierzaja prowadzic dzialalnosc gospodarcza na podstawie zezwolenia.
 • b)przetargu w celu wylonienia przedsiebiorców, którzy uzyskaja zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
  na terenie Strefy i nabeda prawo wlasnosci do nieruchomosci polozonych na terenie Strefy.


1. Przetargiem objete sa nizej wymienione dzialki stanowiace wlasnosc SSSE S.A. :

- polozone na terenie Podstrefy Suwalki:
KW: SU1S/00047303/8 - nr 32777/11 pow.: 0,4000 ha, nr 32777/12 pow.: 0,9656 ha, nr 32799/3 pow.: 0,1344 ha
KW: SU1S/00038190/6 - nr 32799/5 pow.: 1,5308 ha, KW: SU1S/00038180/3 - nr 32800/3 pow.: 0,7845 ha,
KW: SU1S/00020842/3 - nr 35005/2 pow.: 0,4387 ha, KW: SU1S/00038190/6 - nr 35015 pow.: 1,0906 ha, nr 35011
pow.: 0,6714 ha, nr 35012 pow.: 0,3020 ha, nr 35008/2 pow.: 0,7114 ha, nr 32788/4 pow.: 0,3186 ha, 32777/23 pow.: 2,6070 ha,
nr 32777/21 pow.: 13,9328 ha.

- polozone na terenie Podstrefy Elk: KW: OL1E/00045179/1 - nr 2769/1 pow.: 0,5083 ha, KW: OL1E/00029721/1 - nr 2758/1 pow.: 1,5054 ha, nr 2760/4 pow.: 2,0974 ha,
nr 2760/9 pow.: 1,3020 ha, nr 2767/4 pow.: 3,8110 ha, nr 2769/3 pow.: 0,8319 ha, nr 2769/4 pow.: 1,3316 ha, nr 2770 pow.: 0,6738 ha,
nr 2771/1 pow.: 2,0005 ha, nr 2771/3 pow.: 3,7820 ha, nr 2775/2 pow.: 0,7971 ha

- polozone na terenie Podstrefy Goldap:
KW: OL1C/00002758/3 - nr 247 pow.: 0,4959 ha, KW: OL1C/00010762/3 - nr 248 pow.: 0,5429 ha, KW: OL1C/00001060/6 - nr 224/116 pow.: 1,8825 ha,
nr 224/114 pow.: 0,1030 ha, nr 224/117 pow.: 0,3010 ha, nr 224/118 pow.: 0,4644 ha, nr 224/120 pow.: 0,0800 ha,
nr 224/122 pow.: 0,3552 ha, nr 224/124 pow.: 0,0350 ha, nr 224/125 pow.: 3,4583 ha

Wyzej wymienione nieruchomosci objete sa aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza sie mozliwosc
skladania ofert na czesci wymienionych dzialek.


2. Kryteria oceny zamierzen, co do przedsiewziec gospodarczych, które maja byc podjete na terenie Strefy, sposób przygotowania
oferty i wysokosc wadium, którego wplacenie jest warunkiem udzialu w przetargu okresla Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
lub Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowan.


3. Specyfikacje Istotnych Warunków Przetargu w cenie 5 000 zl + nalezny podatek VAT, lub Specyfikacje Istotnych Warunków
Rokowan w cenie 8 000 zl + nalezny podatek VAT mozna nabyc w biurach Podstref (adresy ponizej) po przedlozeniu
dowodu zaplaty na w/w sume na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwalki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894.

4. Oferty nalezy skladac w siedzibie Spólki w Suwalkach przy ulicy Noniewicza 49 do dnia 26 wrzesnia 2011 r. do godziny 11.00.


5. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Spólki dnia 26.09.2011 r. o godzinie 11.30.

Wszelkich informacji udzielamy pod adresami: 16-400 Suwalki, ul. Noniewicza 49, tel./fax: (087) 565 22 17, 565 2449, e-mail: ssse@ssse.com.pl;
19-300 Elk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (087) 610 62 72, fax: (0-87) 610 3353, e-mail: elk@ssse.com.pl;
19-500 Goldap, ul. Gumbinska 1, tel. 607 05 82 22 , e-mail: goldap@ssse.com.pl www.ssse.com.pl

ROZSTRZYGNIECIE

Zarzad SSSE S.A. informuje, iz w wyniku zaproszenia do przetargu lacznego ogloszonego 10.08.2011r. przez SSSE S.A. na nieruchomosci
polozone w Podstrefie Bialystok, do dnia 10.10.2011r. nie wplynela zadna oferta. Przetarg zakonczyl sie wynikiem negatywnym.

Zarzad SSSE S.A. informuje, iz w wyniku przetargu ogloszonego 6.09.2011r. zlozona zostala oferta firmy Quercus Sp. z o. o. o wydanie
zezwolenia na dzialalnosc gospodarcza w SSSE S.A. Komisja do spraw rokowan SSSE S.A. przyjela oferte, która spelnila wszystkie wymogi zawarte w ogloszeniu.

Badanie sprawozdania finansowego Spólki za rok 2011

Rada Nadzorcza SSSE S.A.informuje, iz 7.10.2011r. po analizie zlozonych ofert dokonala wyboru firmy, która przeprowadzi badanie
sprawozdania finansowego Spólki za rok 2011. Wykona je firma „Audyt i Rachunkowosc” Daniela Jasiulewicz z Suwalk.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść