Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ełk. ( ul. Strefowa) Proponowana lokalizacja dotyczy nieruchomości położonej w dzielnicy przemysłowej miasta, najbliższe zabudowania mieszkalne są w odległości ponad 300 m.
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Suwalki Special Economic Zone Subzone Elk ( Strefowa Street) The proposed location applies to the property that is located in the industrial area of the city, and the nearest residential buildings are at a distance of over 300 m.
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Ełk
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Elk
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Ełk
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Elk
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE Warmińsko-Mazurskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN Warmian-Masurian
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 0.4200
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 0.4200
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE Nieregularny
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN Irregular
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION NIE
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE Według aktualnej wyceny
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN According to the current valuation
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN Suwalki Special Economic Zone J.S.C.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN TAK
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Produkcja, usługi, składowanie
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN Production, services, storage
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS Grunt przemysłowy
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN Industrial land
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES 0 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN 0 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Nie wykorzystane
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Not used
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL 6 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN 6 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Na działce występują skupiny drzew.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN On the parcel are appearing groups of trees.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES ul. Strefowa – nawierzchnia asfaltowa, szerokość drogi 7 m - poprzez ul. Krzemową - nawierzchnia asfaltowa, szerokość drogi 7 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Strefowa Street – asphalt surface, width of the road 7 m from Krzemowa Street. Krzemowa Street -asphalt surface, width of the road 7 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY Bezpośredni dostęp do drogi krajowej Nr 16 i nr. 65 W odległości ok. 2 km – od proponowanej lokalizacji rozpoczęta została realizacja drogi ekspresowej S61 Via Baltica Węzeł Ełk Wschód
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN Direct access to national road No. 16 and no. 65. In distance about 2 km – from proposed localization is started realization of expressway S61 Via Baltica Ełk Knot East
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS NIE
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY W sąsiedztwie około 2 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN In direct vicinity about 2 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Zelektryfikowany zespół bocznic kolejowych w sąsiedztwie ok 2 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN Electrified railway siding assembly in the vicinity of about 2 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Warszawa 230 km, Szymany 130 km, Wilno 230 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Warsaw 230 km, Szymany 130 km, Vilnius 230 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Olsztyn 160 km Białystok 100 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Olsztyn 160 km Bialystok 100 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY TAK W bezpośrednim sąsiedztwie terenów strefy znajduje się Główny Punkt Zasilania (110/15KV).
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN YES Main Power Supply Point is located in direct vicinity of the zone (110/15KV).
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION Stacja transformatorowa w odległości około 100m od granicy działki.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN The transformer station in the distance about 100 m from the border of offered plot.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 15 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 15 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY W Głownym Punkcie Zasilania (GPZ) transformator 25 MVA (23,25 MW)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN In Main Power Supply Point (GPZ) transformer 25 MVA (23,25 MW)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS NIE
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_COMMENTS Miasto Ełk zasilane jest gazem metanowym z zastosowaniem technologii LNG, zapewnia to uzyskanie średniego ciśnienia. W pobliżu terenów strefy znajduje się główny punkt rozprężania gazu.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_COMMENTS_EN City of Elk is powered by methane gas using LNG technology, which provide medium pressure. Near the Zone terrains there is direct point of gas expanding.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER TAK Ø160
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN YES - Ø 160
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE Bezpośrednio przy granicy działki.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN Directly at the border of offered plot.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY 24 000 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN 24 000 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE TAK Ø 250
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN YES Ø 250
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY Bezpośrednio przy granicy działki
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN Directly at the border of offered plot
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY 13 000 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 0.4200
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT TAK
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE TAK Wszystkie formy łączności są dostępne
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN Yes All telecommunication forms are available.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE W ul. Krzemowej
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN In Krzemowa Street
Beata Kulka, Główny Specjalista Wydział Obsługi Inwestora, tel.: 607 058 222 e-mail: elk@ssse.com.pl , tel.: 87 610 62 72, 87 621 30 14
Beata Kulka, Chief Specialist, Investor Service Department, Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 607 058 222 elk@ssse.com.pl
Wojciech Kierwajtys, Wiceprezes Zarządu SSSE S.A., tel.: 601 369 461, e-mail: kier@ssse.com.pl , tel.: 87 610 62 72, 87 621 30 14 Beata Kulka, Główny Specjalista Wydział Obsługi Inwestora, tel.: 607 058 222 e-mail: elk@ssse.com.pl , tel.: 87 610 62 72, 87 621 30 14
Wojciech Kierwajtys, Vicepresident of the Management Board Suwalki Special Economic Zone J.S.C., Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 601 369 461, kier@ssse.com.pl Beata Kulka, Chief Specialist, Investor Service Department, Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 607 058 222 elk@ssse.com.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść