Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME ul. Inwestycyjna - działka nr 5007
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Inwestycyjna str. - plant no. 5007
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Grajewo
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Grajewo city
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT grajewski
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Grajewo poviat
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN Podlaskie Voivodeschip
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 3.6634
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 3.6634
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE Trapez
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN trapezium
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION w sasiedztwie znajduja sie działki osób fizycznych, które nie sa objete Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN In the vicinity there are plots of individuals who are not covered by the zone of the Suwalki Special Economic Zone.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE 50-60 PLN m/2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN 50-60 PLN m/2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Miasto Grajewo
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN Grajewo City
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Brak planu. Przeznaczenie w studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa: strefa przemysłowa III w zespole 1.1 na obszarze PP z przeznaczeniem pod przemysł.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN No zoning plan. Application of theories of urban planning of the city Grajewa earmarked for industry.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES 1 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN 1 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Nieuzytkowane
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN not used
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN no
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL korzystne warunki
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN Preferred conditions.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN no
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN no
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN no
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN no
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN no
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN no
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES Dojazd zapewniony jest z ulicy Inwestycyjnej poprzez ulice Robotnicza. Istnieje mozliwosc dodatkowego bezposredniego zjazdu na działke 5007 z ulicy Fabrycznej. Ulica Robotnicza dojazdowa to jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 7 metrów z cho
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Access is provided from the Inwestycyjna Street from Robotnicza Street. There is a possibility of additional direct exit to the plot of the 5007 Fabryczna Street. Robotnicza Street - roadway of bituminous pavement with a width of 7 meters from the sidewalk with a width of 1.5 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY 3 km do drogi krajowej nr 61 (Warszawa - Augustów), 1,2 km do drogi krajowej nr 65 (Gołdap - Bobrowniki). W odległosci około 15 km bedzie przebiegac nowa droga ekspresowa S61 - korytarz transeuropejski - Via Baltica.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN 3 km to the national road No. 61 (Warsaw - Augustow), 1.2 km to national road No. 65 (Goldap - Bobrowniki). At a distance of approximately 15 km will run the new expressway S61 - trans-European corridor - Via Baltica.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS nie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN no
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY Trasa kolejowa relacji Ełk - Białystok w odległosci około 700 metrów.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN Railway line Elk - Bialystok at a distance of about 700 meters.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Brak. Istnieje mozliwosc budowy bocznicy kolejowej.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN No. There is a possibility of building a railway siding.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT 220 km - Lotnisko Chopina w Warszawie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN 220 km - Warsaw Chopin Airport
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Białystok - 80 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Białystok - 80 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Nie. Istnieje mozliwosc podłaczenia do sieci energetycznej na warunkach okreslonych przez zakład energetyczny.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN No. Is possible to connect to the grid under the conditions set by the utility company.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY Według zapotrzebowania
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN According to the demand.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN no
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Tak. Siec wodociagowa o srednicy 110 mm.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN Yes. Water supply system with a diameter of 110 mm.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE 10 - 15 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN 10 - 15 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY Według zapotrzebowania
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN According to the demand.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Tak. Siec kanalizacji sanitarnej z rur PCV o srednicy 200 mm.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN Yes. PVC sewer pipes with a diameter of 200 mm.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY 10 - 15 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN 10 - 15 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY Według zapotrzebowania.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 3.6634
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN no
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN no
COM_INTERACTIVEMAP_COMMENTS_ADDITIONAL Tereny inwestycyjne Miasta Grajewo przy ul. Inwestycyjnej objete sa Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Grajewo.
COM_INTERACTIVEMAP_COMMENTS_ADDITIONAL_EN Investment areas near Inwestycyjna Street are covered by the Suwalki Special Economic Zone.
COM_INTERACTIVEMAP_COMMENTS_INVESTMENT Miasto proponuje ulgi dla przedsieborców: - zwolnienie z podatku od nieruchomosci w ramach pomocy de minimis; - zwolenienie z podatku od nieruchomosci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Informacje o potencjale inwestycyjnym miasta Grajewo znajduja sie na stronie - http://www.grajewo.pl/strona-3-przedsiebiorca.html. ziałki znajduja sie w dzielnicy przemysłowej miasta Grajewo. W sasiedztwie nieruchomosci prowadzona jest działalnosc produkcyjna, m.in. SM "MLEKPOL" - branza mleczarska, "UNIROL" - branza drogowo-betonowa, Pfleiderer Grajewo SA - branza drzewna, transportowa i magazynowa.
COM_INTERACTIVEMAP_COMMENTS_INVESTMENT_EN The city proposes relief for investors: - relief from property tax under the de minimis; - relief from property tax as part of regional investment aid. Information about the investment potential of the city Grajewo can be found on the site - http://www.grajewo.pl/strona-3-przedsiebiorca.html. The plots are located in the industrial district of the city Grajewo. In the vicinity of the property is run production, including SM "MLEKPOL" - dairy industry, "UNIROL" - industry-paved road, Pfleiderer Grajewo SA - wood processing, transport and storage.
Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo, tel. +48 86 273 0 801, burmistrz@um.grajewo.pl
Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo, tel. +48 86 273 0 801, burmistrz@um.grajewo.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść