Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Hajnówka ul. Doc. Adama Dowgirda działka nr 3371/1
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Street: Doc. Adama Dowgirda plots no. 3371/1
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Hajnówka Miasto
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Hajnówka Town Commune
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Powiat hajnowski
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Hajnowski District
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE Województwo Podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN Podlaskie Voivodship
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 2.6245
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 2.6245
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE prostokąt
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN Rectangle
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION Tak, od prywatnych właścicieli
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN Yes, from private owners
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE Do negocjacji, Wg wyceny rzeczoznawcy.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN Open to offer, According to expert’s estimation.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Gmina Miejska Hajnówka
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN Hajnówka Town Commune
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podjęty uchwałą nr XXIV/158/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN Valid spatial development plan based on Resolution no XXIV/158/16 from 28th December 2016
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Działka przeznaczona pod zabudowę usługową.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN Plot designated for service activity.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS PSV 1,5969 RV 0,468 RVI 0,5596
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN PSV 1,5969 RV 0,468 RVI 0,5596
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES Do 1 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN Up to 1 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Aktualnie nieużytkowane
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Fallow
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL 161,6-166,9 m n.p.m.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN 161,6-166,9 m above sea level
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Tak
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Tak. Na terenie działki nie ma obszarów chronionych, są dwa obszary leśne nie podlegające wycince. W sąsiedztwie działki obszary chronione Natura 2000 i Białowieski Park Narodowy.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN Yes. On the plot there is no protected areas, there are two forest areas, which cannot be cut down. In the neighborhood of the plot: Natura 2000 protected areas and the Bialowieza National Park.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES ul. Rakowieckiego – droga asfaltowa, szerokość jezdni - ok.7 m; dojazd bezpośredni, drogą wewnętrzną asfaltową – szerokość jezdni - ok. 5 m z parkingami przy terenie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Rakowiecki Street – asphalt road approx.7m, direct access - asphalt road – approx.. 5 m with parking
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY 27 km: droga krajowa 66 Kleszczele-Bielsk Podlaski – Zambrów (o szerokości jezdni ok. 7 m, szerokość pasa drogowego 35-41 m).
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN 27 km: national road No 66 Kleszczele- Bielsk Podlaski – Zambrów (width of approx. 7m/ 35-41m).
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY Węzeł kolejowy Hajnówka, przystanek kolejowy Hajnówka – 3 km.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN Railway junction Hajnówka and railway station in Hajnówka – 3 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Bocznica kolejowa: Hajnówka – 3 km.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN Railway siding in Hajnówka – 3 km.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie – ok. 200 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Warsaw Frederic Chopin Airport - approx. 200 kilometres to the site.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Białystok 60 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Białystok 60 kilometres
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION Linia niskiego napięcia wzdłuż działki
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN Low-voltage line along the plot
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 230/400V
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 230/400V
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY Na warunkach zakładu energetycznego.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN Due to the Electrical Power Supply conditions.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE Nie dotyczy
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE_EN Does not concern
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC Nie dotyczy
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC_EN Does not concern
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE Nie dotyczy
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE_EN Does not concern
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY Nie dotyczy
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY_EN Does not concern
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE 0 m, Ø 160, do granicy terenu przyłącza Ø 110
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN 0 m, Ø 160, to the border area Ø 110
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY 100 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN 100 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY 0 m, KS Ø 200; KD Ø 315, Ø 400; do granicy działki KD Ø 250
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN 0 m, sawage discharge Ø 200, storm water drainage Ø 315, Ø 400; to the border area storm water drainage Ø 250
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY 200 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 2.6245
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE 200 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN 200 m
COM_INTERACTIVEMAP_COMMENTS_ADDITIONAL W trakcie prace na rzecz usunięcia zbędnych krzewów i zadrzewień, Wykonano kanał technologiczny o dn 110x2 wzdłuż granicy działki, z możliwością położenia dowolnych mediów. Sieć ciepłownicza 2x168/250 mm doprowadzona do działki Przy działce kolej wąskotorowa z potencjalną możliwością wykorzystania na cele turystyczno-rekreacyjne.
COM_INTERACTIVEMAP_COMMENTS_ADDITIONAL_EN There are continued works aiming at the removal of redundant bushes and tree stands. There was made technological canal having the length of 110x2 along the plot border line, with the possibility of placing free to choose medium. Heating network 2x168/250 mm supplied to the plot. Near the plot there is narrow-gauge railway with the potential possibility of using it for tourist and recreational purposes.
Paweł Denisiuk tel. +48 85 682 20 16; fax + 48 85 674 37 46 e-mail p.denisiuk@hajnowka.pl
Paweł Denisiuk tel. +48 85 682 20 16, fax + 48 85 674 37 46 e-mail p.denisiuk@hajnowka.pl
Paweł Denisiuk tel. +48 85 682 20 16; fax + 48 85 674 37 46 e-mail p.denisiuk@hajnowka.pl
Paweł Denisiuk tel. +48 85 682 20 16, fax + 48 85 674 37 46 e-mail p.denisiuk@hajnowka.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść