Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Miasto Nowogród „Strefa Ekonomiczna”
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Town Nowogród „THE Economic Zone”
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Miasto Nowogród
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Town Nowogród
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Łomżyński
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Łomżyński
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE Podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN Podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 2.3742
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 2.3742
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE Prostokąt, wielokąt
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN Rectangle, polygon
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION Działki sąsiadują z terenami rolnymi, zalesionymi, które w przyszłości mogą być zmienione na budowlane.
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN Areas neighbor on rural fields and forest, which can be changed in future on building field.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE Ok. 75,00 zł/m2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN approx 18,75 euro/m2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS teren jest własnością Skarbu Państwa
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN ground is a property the Treasury State
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Tak. Teren dostępny od roku 2015
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN Yes. Field available from year 2015
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING tereny zabudowy produkcyjno–usługowe
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN Fields of buildings productively-service
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS Teren z przewagą łąk.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN The ground superiorly of meadows.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES ok. 1,20m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN approx 1,20 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Pastwiska, częściowo rolnicze
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Pastures, the part agricultural
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES Od strony północnej droga asfaltowa o szerokości 9 m, od strony wschodniej droga asfaltowa 6,5 m. Będą budowane drogi utwardzone.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN From the nord side the ground is crossed by the asphalt-way about the width 9 m, from the eastern side the asphalt-way 6,5 m. There will be built way hardened.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY Droga krajowa 61 – 10 km. Rejon przeznaczony pod inwestycje leży przy drodze nr 645 prowadzącej z Białegostoku do Olsztyna, w sąsiedztwie mostu na rzece Narew i drogi nr 648 stanowiącej skrót na drodze z Warszawy na Mazury.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN National road 61 – 10 km to the Ost. The region intended under investments lies at the way No. 645 leading from Bialystok to Olsztyn, in the nearness of the bridge on the river Narew and dear {expensive} No. 648 determining the shortening in the way from Warsaw on Masuria.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Łomża – 14 km Ostrołęka – 30 km Warszawa – 140 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN Łomża – 14 km Ostrołęka – 30 km Warszawa – 140 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY Łomża – 14 km Ostrołęka – 30 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN Łomża – 14 km Ostrołęka – 30 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Łomża – 14 km Ostrołęka – 30 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN Łomża – 14 km Ostrołęka – 30 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie – ok. 140 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Warsaw Frederic Chopin Airport - approx 140 kilometres to the South-West
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Białystok – 98 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN approx 98 kilometres to the Ost.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Tak
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION Istniejąca przyłącze linii energetycznej niskiego napięcia na terenie.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN Existing electricity of low voltage connection 150 m.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE NN 380 V, SN , WN 110 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN Low voltage, Average voltage, High voltage
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY Na warunkach zakładu energetycznego.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN Due to the Electrical Power Supply conditions.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE Najbliższe przyłącze Łomża – ok. 14 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE_EN The nearest connection point Łomża – approx. 14 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Tak
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE Do 200 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN For 200 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY Bez ograniczeń
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN Without limitations
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Tak
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY Do 500 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN For 500 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY Oczyszczalnia ścieków 300m3/24h. Wykorzystywane ok. 120m3/24h. Do wykorzystania 180m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 2.3742
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT Tylko ścieki komunalne
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN Only communal sewage
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE Tak
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE W granicach działki. Do 400 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN Connection on site. For 400 m
Andrzej Cholewicki, kier. Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, 086 217 55 20, 509 376 258, e-mail: a.cholewicki@wp.pl, j. rosyjski
Andrzej Cholewicki, manager The report Of The Economic Development, Agricultures and the Infrastructure, tel. 48 86 217 55 20, 48 509 376 258, the e-mail: a.cholewicki@wp.pl , Russian lanquage
Andrzej Cholewicki, kier. Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, 086 217 55 20, 509 376 258, e-mail: a.cholewicki@wp.pl, j. rosyjski
Andrzej Cholewicki, manager The report Of The Economic Development, Agricultures and the Infrastructure, tel. 48 86 217 55 20, 48 509 376 258, the e-mail: a.cholewicki@wp.pl , Russian lanquage

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść