Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Siemianówka (podstrefa SSSE) 45/2
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Siemianówka (subzone SSSE) ) 45/2
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Gmina Narewka
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Narewka Commune
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Hajnowski
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Hajnowski District
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE Województwo Podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN Podlaskie Voivodship
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 22.7922
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 22.7922
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE Wielobok
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN Polygon
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION Tak, od prywatnych właścicieli.
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN Yes, from private persons.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE 60 PLN/m2 (do negocjacji)
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN 60 PLN/m2 (to negotiate)
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Gmina Narewka
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN Narewka Commune
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Tak
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Tereny zabudowy przemysłowo-składowo-usługowej.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN Lands for industrial, storing and service development
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS Grunt odrolniony N – 5,4636; RV – 17,6440; RVI – 6,2046
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN Farmland conversion N – 5,4636; RV – 17,6440; RVI – 6,2046
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES Różnica ok. 1 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN Differences in land level 1 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Odłóg, w części zadrzewiony
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Fallow, in the part tree stands
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL 2-3
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN 2-3
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Linia elektroenergetyczna.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN Electricity line.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Tak, zakaz odprowadzania ścieków do ziemi.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN Yes – draining of sewage to the ground is forbidden
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES Teren przylega do asfaltowej drogi powiatowej P1644B (o szerokości pasa drogowego ok. 7 m) i drogi gminnej żwirowej (o szerokości pasa drogowego ok. 7) .
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Site is adjacent with the district road P1646B of asphalt surface, width of approx. 7 m and local road of gravel surface of width 7 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY 50 km: droga krajowa 65 Białystok – Bobrowniki (o szerokości jezdni ok. 10 m).
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN 50 km: national road No 65 Białystok – Bobrowniki (width of approx. 10 m).
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY Linia kolejowa PKP Hajnówka – granica państwa (Białoruś) przebiega w odległości ok. 400 m od działki. Przystanek kolejowy: Siemianówka – ok. 400 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN The existing PKP Hajnówka – state border (Belarus) railway track runs approx. 400 m to the South. Railway station in Siemianówka – approx. 400 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Bocznica kolejowa: Siemianówka – ok. 400 m
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN Railway siding in Siemianówka – approx. 400 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie – ok. 240 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Warsaw Frederic Chopin Airport - approx. 240 kilometres to the site.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Białystok – 70 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Bialystok City – 70 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION 40 m od granicy działki
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN 40 m form the plot
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 380 V
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 380 V
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY Na warunkach zakładu energetycznego.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN Due to the Electrical Power Supply conditions.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE Nie dotyczy
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE_EN Does not concern
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC Nie dotyczy
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC_EN Does not concern
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE Nie dotyczy
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE_EN Does not concern
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY Nie dotyczy
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY_EN Does not concern
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Tak, (w granicach działki), Ø 90
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN Yes (on the plot), Ø 90
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE 0m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN 0m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY 100 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN 100 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY 400 m, Ø 200
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN 400 m, Ø 200
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY 60-80 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 22.7922
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT Nie, oczyszczalnia zlokalizowana w miejscowości Nowa Łuka – ok. 15,5 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN No, treatment plant in Nowa Luka – aprox. 15,5 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE 5 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN 5 m

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść