Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Czartajew
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Czartajew
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Czartajew / Siemiatycze
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Czartajew / Siemiatycze
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Siemiatycze
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Siemiatycze
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE Podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN Podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 6.7547
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 6.7547
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE TRAPEZ
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN Trapezium
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE 41 PLN/m² +VAT
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN 41 PLN/m² +VAT
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS POWIAT SIEMIATYCKI
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN District Siematycze
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN T
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN Y
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Przeznaczenie – pod przemysł, składy, magazyny, usługi w tym zabudowę biurową, park technologiczny oraz małą elektrownię biometanową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN Purpose - for industry, warehouses, stores, services including office buildings, technology park and a small biomethan power plant –with the admission of residential buildings with facilities and greenery
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS RIVa 5,1891 ha, RIVb 1,4623 ha W-RIVb 0,1033
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN RIVa 5,1891 ha, RIVb 1,4623 ha W-RIVb 0,1033
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES około 6m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN about 6m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Użytki zieleni
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN green areas of wasteland
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL Brak danych
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN No data
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING N
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN N
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES - droga powiatowa 1726B szer. 5 m , planowana przebudowa w roku bieżącym wraz ze zjazdem na działkę szerokość drogi po przebudowie 6m - droga wojewódzka 690
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN - county road 1726B wide. 5m, reconstruction is planned the current year, together with an exit to the plot width of the road after reconstruction 6m - Provincial road 690
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY - droga krajowa NR 19 w odległości 2 km od działki
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN National Road Nr19 at distance of 2 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Brak
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN Lack
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY Siemiatycze Stacja - 10 km.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN Siemiatycze railway station -10km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Siemiatycze Stacja 10 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN Siemiatycze station -10 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Warszawa 150 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Warsaw 150 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Białystok -100 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Białystok -100 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Tak
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION (w przypadku braku elektryczności prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu) - NIE DOTYCZY
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN In case of absence of electricity please give the distance to the border of area NOT APPLICABLE
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 15 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 15 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY 4MW
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN 4MW
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE 350 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE_EN 350 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC 31MJ m3
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC_EN 31MJ m3
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE 110 mm
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE_EN 110 mm
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY 150 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY_EN 150 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER TAK
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Tak
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY (w przypadku braku kanalizacji prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu) - NIE DOTYCZY
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN In case of absence of sewage system please give the distance to the border of area NOT APPLICABLE
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY 200 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 6.7547
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE Bezpośrednio przy granicy działki w drodze wojewódzkiej nr 690
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN Directly at the border of the provincial road No. 690.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE (w przypadku braku prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu) NIE DOTYCZY
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN In case of absence please give the distance to the border of area NOT APPLICABLE
COM_INTERACTIVEMAP_COMMENTS_ADDITIONAL Polska Strefa Inwestycji Decyzja o wsparciu umożliwia przedsiębiorcy zwolnienie z podatku dochodowego Duży przedsiębiorca- 50% wartości kosztów kwalifikowanych Średni przedsiębiorca - 60% wartości kosztów kwalifikowanych Mikro i Mały przedsiębiorca - 70% wartości kosztów kwalifikowanych
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.: Maria Kozakiewicz tel. +48 87 5652217, e-mail: m.kozakiewicz@ssse.com.pl , Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach: Mariusz Radziszewski – naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego
Suwalki Special Economic Zone Maria Kozakiewicz Phone: +48 87 5652217 e-mail: m.kozakiewicz@ssse.com.pl District office in Siemiatycze: Mariusz Radziszewski - Head of the Department of Education, Social Affairs and Economic Development, Phone +48 602345207, m.radziszewski@siemiatycze.pl Wioletta Jaroszuk-Zapolnik tel.: +48 85 656 65 43 w.jaroszuk@siemiatycze.pl
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Grzegorz Czauż tel. (+48) 723 137 313, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl Maria Kozakiewicz tel. +48 87 5652217 e-mail: m.kozakiewicz@ssse.com.pl Starostwo Powiatowe Siemiatycze Mariusz Radziszewski tel.(+48) 602345207, e-mail: m.radziszewski@siemiatycze.pl Wioletta Jaroszuk-Zapolnik tel.: +48 85 656 65 43 w.jaroszuk@siemiatycze.pl
District office in Siemiatycze: Mariusz Radziszewski Phonel.(+48) 602345207, e-mail: m.radziszewski@siemiatycze.pl Wioletta Jaroszuk-Zapolnik tel.: +48 85 656 65 43 w.jaroszuk@siemiatycze.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść