Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Działka nr 717/9 przy ul. Wojska Polskiego
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Plot No. 717/9 at Wojska Polskiego Street
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Augustów
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Augustów
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT augustowski
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Augustów
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 3.9551
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 3.9551
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE Trapez
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN Trapez
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION Powierzchnię działek można zwiększać poprzez scalanie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN The area of the plots can be increased by merging
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE Grunty, których właścicielem jest miasto będą sprzedawane w drodze przetargu Cena sprzedaży ok. 45 PLN/m2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN Plots of land owned by the city will be sold by tender Selling price approx. PLN 45 per sqm
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Gmina Miasto Augustów
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN Commune City of Augustów
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Tak
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Działki przeznaczone są pod tereny przemysłowo-składowe, w tym zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza (Działka nr 717/9 pow. 3,9551 ha przeznaczona pod obiekty handlowe
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN The plots of land are intended for industrial and storage areas, including production plants, craft facilities, bases, wholesale warehouses, construction companies, other bases and facilities (Plot of land No. 717/9 area 3.9551 ha intended for commercial facilities
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS Łąki, pastwiska, rowy
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN Meadows, pastures, ditches
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES Do 2,0 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN 2.0 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Teren nieużytkowany
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Unused land
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN Non
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL wg badań geologicznych od 0,5 do 2,20 m p.p.t.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN according to geological surveys from 0.5 to 2.20 m 
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Tak, grunty znakomite pod budowy i budowle
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES Droga dojazdowa, szerokość 15,0 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Access road, width 15.0 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY Teren znajduje się na rozwidleniu dwóch dróg krajowych: DK 8 – kierunek Białystok, DK 61 – kierunek Warszawa
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN The area is at the fork of two national roads: DK 8 - direction Białystok, DK 61 - direction Warsaw
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Port Żeglugi Augustowskiej ok. 3,5 km, Port morski Gdynia ok. 350 km, Port morski Kłajpeda ok. 360 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN Augustów Shipping Port approx. 3.5 km, Gdynia Seaport approx. 350 km, Klaipeda Seaport approx. 360 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY Stacja Augustów w odległości ok. 7 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN Augustów station about 7 km away
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Bocznica kolejowa na stacji Augustów w odległości ok. 7 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Port lotniczy w Kownie ok. – 150 km, Port lotniczy w Szymanach - ok. 170 km, Port lotniczy w Wilnie ok. – 200 km, Port lotniczy w Warszawie ok. – 250 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Kaunas airport ok. - 150 km, Szymany Airport - approx. 170 km, Vilnius Airport - approx. - 200 km, Warsaw Airport approx. - 250 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Białystok - ok. 90 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Białystok - ok. 90 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Sieć elektryczna ograniczona do oświetlenia ulicznego. Przyłącza do sieci zasilającej po stronie inwestora.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN Electricity network limited to street lighting. Connections to the power supply on the investor side.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION Maksimum 300 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN 300 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 230 kV oświetlenia / 400 kV przepompownia ścieków
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY 6 kW oświetlenie / 14 kW przepompowna ścieków. Na warunkach operatora sieci do 30 MW
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Obecnie jest projektowana sieć gazowa.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Sieć wodociągowa jest dostępna od października 2017 r.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE Od 1,5 m do 13 m. Sieć jest umiejscowiona w poboczach wewnętrznych dróg.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY 115m3/h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Sieć kanalizacyjna jest dostępna od października 2017 r.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY 0,5 m. Sieć jest umiejscowiona w poboczach wewnętrznych dróg.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY 64,8m3/h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 3.9551
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT Podłączenie do oczyszczalni ścieków jest dostępne od października 2017 r.
Bogdan Dyjuk - kierownik w Urzędzie Miejskim w Augustowie , e-mail: bogdan.Dyjuk@urzad.augustow.pl, tel. 532 364 014
Grzegorz Czauż Starszy Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Suwałkach, tel. (+48) 723 137 313, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl ; Emilia Szkiłądź Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Suwałkach tel./fax (+48 87) 565 22 17 e-mail: e.szkiladz@ssse.com.pl Joanna Popowicz Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Suwałkach tel./fax (+48 87) 565 22 17 e-mail j.popowicz@ssse.com.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść