Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Działka nr 717/29 przy ul. Wojska Polskiego
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Augustów
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 0.8314
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE Trapez
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION Powierzchnię działek można zwiększać poprzez scalanie
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE Grunty, których właścicielem jest miasto będą sprzedawane w drodze przetargu Cena sprzedaży ok. 45 PLN/m2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Gmina Miasto Augustów
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Tak
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Działki przeznaczone są pod tereny przemysłowo-składowe, w tym zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza (Działka nr 717/9 pow. 3,9551 ha przeznaczona pod obiekty handlowe o powierzchni sprz
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS Łąki, pastwiska, rowy
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES Do 2,0 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Teren nieużytkowany
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL wg badań geologicznych od 0,5 do 2,20 m p.p.t.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Tak, grunty znakomite pod budowy i budowle
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES Droga dojazdowa, szerokość 15,0 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY Teren znajduje się w rozwidleniu dwóch dróg krajowych: DK 8 – kierunek Białystok, DK 61 – kierunek Warszawa
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Port Żeglugi Augustowskiej ok. 3,5 km, Port morski Gdynia ok. 350 km, Port morski Kłajpeda ok. 360 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY Stacja Augustów w odległości ok. 7 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Bocznica kolejowa na stacji Augustów w odległości ok. 7 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Port lotniczy w Kownie ok. – 150 km, Port lotniczy w Szymanach - ok. 170 km, Port lotniczy w Wilnie ok. – 200 km, Port lotniczy w Warszawie ok. – 250 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Białystok - ok. 90 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Sieć elektryczna ograniczona do oświetlenia ulicznego. Przyłącza do sieci zasilającej po stronie inwestora.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION Maksimum 300 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 230 kV oświetlenia / 400 kV przepompownia ścieków
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY 6 kW oświetlenie / 14 kW przepompowna ścieków. Na warunkach operatora sieci do 30 MW
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Obecnie jest projektowana sieć gazowa.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Sieć wodociągowa jest dostępna od października 2017 r.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE Od 1,5 m do 13 m. Sieć jest umiejscowiona w poboczach wewnętrznych dróg.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY 115m3/h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Sieć kanalizacyjna jest dostępna od października 2017 r.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY 0,5 m. Sieć jest umiejscowiona w poboczach wewnętrznych dróg.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY 64,8m3/h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT Podłączenie do oczyszczalni ścieków jest dostępne od października 2017 r.
Bogdan Dyjuk - kierownik w Urzędzie Miejskim w Augustowie , e-mail: bogdan.Dyjuk@urzad.augustow.pl, tel. 532 364 014
Grzegorz Czauż Starszy Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Suwałkach, tel. (+48) 723 137 313, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl ; Emilia Szkiłądź Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Suwałkach tel./fax (+48 87) 565 22 17 e-mail: e.szkiladz@ssse.com.pl Joanna Popowicz Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Suwałkach tel./fax (+48 87) 565 22 17 e-mail j.popowicz@ssse.com.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść