Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Działka nr: 785/4, obręb 21 – Dojlidy, przy ulicy Ks. S. Suchowolca. Tereny inwestycyjne Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, objęte Podstrefą Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Plot No: 785/4, district 21 Dojlidy, at Ks. S. Suchowolca Street. Investment terrains of the Białystok Science and Technology Park included within Suwałki Special Economic Zone Sub-Zune Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 2.3257
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 2.3257
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE zbliżony do trapezu
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN similar to trapezoid
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION Tak Maksymalna powierzchnia całego kompleksu – 6,4246 ha
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN Yes Max. area available as one complex – 6.4246 ha
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE ok. 160 PLN/m2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN approx. 160 PLN/m2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Gmina Miasto Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN City Hall in Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Tak Uchwała Nr LXII/696/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap I
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN Yes Resolution No. LXII/696/14 of 23th June 2014 on the local spatial development plan of the part of Dojlidy district in Białystok (area of ks. S. Suchowolca Street and J. Kuronia Street) – I stage
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING 1.3 P,U - Teren zabudowy produkcyjnej, w tym lokalizacji baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego. Teren pod zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną - maksymalna powierzchnia zabudowy – max. 65
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN 1.3P,U – Terrains for production including databases location, warehouses, wholesale trade and specialist trade, etc. Terrains of service development including buildings, auxiliary equipment and cultivated green areas. - max. built-up area – 65% of the terrain, - min. biologically active area – 10% of the terrain, - protection zone 150 m wide from border of graveyards
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS PsV – 1.5263 ha, Tr – 0,7994
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN PsV – 1.5263 ha, Tr – 0,7994
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES 0.8 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN 0.8 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Nakłady osób trzecich
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Physical inputs owned by others
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL 1 – 2 m p.p.t.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN 1 – 2 m below terrain level
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Przez teren działki przebiegają sieci energetyczne SN i WN wraz ze strefą techniczną.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN Through the plots run energy networks MV and HV along with the technical zone.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Tak – do rozbiórki
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN Yes – for demolition
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES - ul. Proroka Eliasza – droga asfaltowa, liczba pasów ruchy 2x1, (szer. 28 m w liniach rozgraniczających) - ul. J. Kuronia – droga o nawierzchni asfaltowej, liczba pasów ruchu 2×2, częściowo 2x1, (szer. w liniach rozgraniczających 38 m),
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN - Św. Proroka Eliasza Street – road with asphalt surface, (width within road demarcation lines 15 m) - J. Kuronia Street – road with asphalt surface, number of lanes 2x1, (width within road demarcation lines 25 m)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY - droga krajowa nr 19 – 0 km - droga krajowa nr 65 – 5,4 km - droga krajowa nr 8 – 16 km - droga nr 678 – 3,5 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN - state road no. 19 – 0 km - state road no. 65 – 5.4 km - state road no. 8 – 16 km - road no. 678 – 3.5 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY ok. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN approx. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING ok. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN approx. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT ok. 180 km – Warszawa, ok. 95 km – Grodno
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN approx. 180 km – Warsaw, approx. 95 km – Grodno
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Teren położony w mieście wojewódzkim
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Area located in province capital
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION - 1 m – linia SN - 4 m – linia nN - 0 m – sieć WN – przebiega przez działkę
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN - 1 m – medium voltage power grid (MV) - 4 m – low voltage power grid (LV) - 0 m – high voltage power grid (HV) – runs through the plot
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 15kV/0,4kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 15kV/0,4kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY Warunki dostawy gazu określa gestor sieci – „PGE Obrót” S.A. oddział z siedzibą w Białymstoku
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN On terms defined by the infrastructure gestor – „PGE Obrót” S.A., Branch in Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE 1 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE_EN 1 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC Warunki dostawy gazu określa gestor sieci –Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (28,5-37,9 MJ/m3)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC_EN On terms defined by the infrastructure gestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (28,5-37,9 MJ/m3)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE Ø 110
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE_EN Ø 110
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY Warunki dostawy gazu określa gestor sieci –Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY_EN On terms defined by the infrastructure gestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE 1 m – (Ø 110) 6 m – (Ø 250) 4 m – (Ø 400)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN 1 m – (Ø 110) 6 m – (Ø 250) 4 m – (Ø 400)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY Warunki dostawy wody określa gestor sieci – Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. (50 m3/h)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN On terms defined by the infrastructure gestor – Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. (50 m3/h)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY 23 m – Ø 300 - kanalizacja sanitarna 5 m – (Ø 500) - kanalizacja deszczowa 12 m – (Ø 800) - kanalizacja deszczowa
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN 23 m – Ø 300 - sanitary sewerage 5 m – (Ø 500) - rainwater sewerage 12 m – (Ø 800) - rainwater sewerage
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY Warunki odprowadzenia ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej określa gestor sieci – Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. Warunki odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej określa gestor sieci Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu M
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 2.3257
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE 2 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN 2 m
Katarzyna Nikiciuk, podinspektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, +48 85 879 7307, kanikiciuk@um.bialystok.pl, język angielski Ewa Zarzecka, podinspektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymst
Katarzyna Nikiciuk, sub-inspector Director of the Department of Strategy and Development City Hall in Białystok, +48 85 879 7307, kanikiciuk@um.bialystok.pl, English Ewa Zarzecka, sub-inspector Director of the Department of Strategy and Development City Hall in Białystok, +48 85 869 6028, ezarzecka@um.bialystok.pl, English
Tomasz Buczek, Dyrektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, +48 85 869 6119, dsr@um.bialystok.pl, język angielski
Tomasz Buczek, Director of the Department of Strategy and Development City Hall in Białystok, +48 85 869 6119, dsr@um.bialystok.pl, English

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść