Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME ul. Inwestycyjna, działki nr 5006/1 o powierzchni 1,2787 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Inwestycyjna Street, plot No 5006/1 with the area 1,2787 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Grajewo
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Grajewo City
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT grajewski
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Grajewo poviat
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 1.2787
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 1.2787
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE Zbliżony do prostokąta
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN Close to rectangle
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION TAK 2,0000 ha – sąsiednia działka Działka nr 5006/2
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN YES 2,0000 ha - adjacent parcel Plots of land No: 5006/2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE ok. 50 PLN / m2 + VAT. Sprzedaż według aktualnej wyceny
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN Approx. 50 PLN / m2 + VAT. Sales according to the current valuation
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Miasto Grajewo
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN Grajewo City
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Brak planu. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa: strefa przemysłowa III w zespole 1.1 na obszarze PP z przeznaczeniem pod przemysł
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN No zoning plan. Application of theories of urban planning of the city Grajewa earmarked for industry.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Jak wyżej
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN Same as above.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS Tereny przemysłowe – 1,2787 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN Industrial area – 1,2787 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES 1 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN 1 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Nieużytkowane.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Unused
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL Korzystne warunki
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN Korzystne warunki
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES Dojazd zapewniony jest z ulicy Inwestycyjnej poprzez ulicę Robotniczą. Ulica Robotnicza dojazdowa to jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 metrów z chodnikiem o szerokości 1,5 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Access is provided from the Inwestycyjna Street from Robotnicza Street. Fabryczna Street. Robotnicza Street - roadway of bituminous pavement with a width of 7 meters from the sidewalk with a width of 1.5 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY 3 km do drogi krajowej nr 61 (Warszawa – Augustów), 1,2 km do drogi krajowej nr 65 (Gołdap - Bobrowniki). W odległości około 15 km będzie przebiegać nowa droga ekspresowa S61 – korytarz transeuropejski – Via Baltica.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN 3 km to the national road No. 61 (Warsaw - Augustow), 1.2 km to national road No. 65 (Goldap - Bobrowniki). At a distance of approximately 15 km will run the new expressway S61 - trans-European corridor - Via Baltica
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY Tresa kolejowa relacji Ełk – Białystok w odległości około 700 metrów
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN Railway line Elk – Bialystok at a distance of about 700 meters.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Brak. Istnieje możliwość budowy bocznicy kolejowej.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN No. There is a possibility of building a railway siding
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Warszawa 225 km, Szymany 127 km, Wilno 255 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Warsaw 225 km, Szymany 127 km, Vilnius 255 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Białystok – 80 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Bialystok – 80 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Tak
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION W odległości 400 m znajduje się Główny Punkt Zasilania (110/15KV).
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN Main Power Supply Point is located in direct vicinity of the plot (110/15KV)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 15 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 15 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY Według zapotrzebowania
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN According to the demand
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Tak. Sieć wodociągowa o średnicy 110 mm.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN Yes. Water supply system with a diameter of 110 mm.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE 10 – 15 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN 10 – 15 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY Według zapotrzebowania – około 2400 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN According to the demand – about 2400 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE According to the demand – about 2400 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN Yes. PVC sewer pipes with a diameter of 200 mm
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY 10 – 15 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN 10 – 15 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY Według zapotrzebowania.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 1.2787
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE TAK Wszystkie formy łączności są dostępne
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN Yes All telecommunication forms are available.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE -
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN -
Marta Borkowska - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, +48 86 273 0824, m.borkowska@um.grajewo.pl Beata Kulka, Główny Specjalista Wydział Obsługi Inwestora w Ełku, tel.: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, +48 607 058 222, el
Marta Borkowska – Head of the Real Estate and Spatial Planning Department, +48 86 273 0824, m.borkowska@um.grajewo.pl Beata Kulka - Chief Specialist, Investor Service Department in Elk, Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 607 058 222 elk@ssse.com.pl
Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta Grajewo, tel. +48 86 273 0 801, burmistrz@um.grajewo.pl Ryszard Wolwark – Sekretarz Miasta Grajewo, tel. +48 601 914 982, sekretariat@um.grajewo.pl Wojciech Kierwajtys, Wiceprezes Zarządu SSSE S.A., tel.: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, + 48 601 369 461,kier@ssse.com.pl
Dariusz Latarowski – Mayor of the City of Grajewo, tel. +48 86 273 0 801, burmistrz@um.grajewo.pl Ryszard Wolwark – Secretary of the city Grajewo, tel. +48 601 914 982, sekretariat@um.grajewo.pl Wojciech Kierwajtys - Vicepresident of the Management Board Suwalki Special Economic Zone J.S.C., Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 601 369 461, kier@ssse.com.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść