Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Suwałki Dubowo I numer działki: 1/1
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Suwalki Dubowo I plot number: 1/1
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Suwałki
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Suwalki
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Suwałki
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Suwalki
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE Podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN Podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 11.9631
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 11.9631
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE Romb
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN rombus
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa /Oddzial /Sekcja w Suwałkach
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa /Oddzial /Sekcja w Suwałkach National Center for Agricultural Support
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Tak
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Na realizacje obiektów, urządzeń dla przemysłu, składów oraz drobnej wytwórczości i usług. Istnieje możliwość zmiany planu miejscowego i wprowadzenie ustaleń adekwatnych do dzisiejszych potrzeb inwestycyjnych.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN The implementation of the facilities, equipment for industry, warehouses and small manufacturing and services. There is a possibility of changing the local plan and introducing arrangements adequate to investment needs
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS RIVb- 1,1066 ha, RV- 71,3243 ha, Br-RV- 0,0015 ha, RVI- 10,9893 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN RIVb- 1,1066 ha, RV- 71,3243 ha, Br-RV- 0,0015 ha, RVI- 10,9893 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Rolnicze
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Agricultural
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL Brak informacji
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN No information
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Ulice lokalne - szerokość w liniach rozgraniczających - 25 m. Ulice zbiorcze - szerokość w liniach rozgraniczających - 30 m. Ulica dojazdowa- szerokość w liniach rozgraniczających-15 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN Local streets - width lines of demarcation 25 meters, Mass streets width of the lines demarcations 30 meters; Access street-width of the lines of demarcation: 15 meters
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES Ulica dojazdowa - szerokość w liniach rozgraniczających 15 m
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Access street-width of the lines of demarcation: 15 meters
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY W pobliżu droga krajowa nr 8/ S61 (E 67- Via Baltica) -1,5 km E67 – trasa europejska pośrednia północ-południe, łącząca Europę Środkową z Finlandią.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN Near the national road No 8/ S61 (E67- Via Baltica) -1,5 km E67 - the north-south intermediate European route connecting Central Europe with Finland.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY Suwałki Stacja kolejowa – 7 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN Suwalki Railway station – 7 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Płociczno-Tartak/Miasto Suwałki: 5 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN Plociczno Tartak/Suwalki City 5 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Kowno (Litwa) – 140 km Warszawa - 300km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Kaunas (Lithuania) – 140 km Warsaw - 300 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Białystok – 125 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Białystok – 125 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION 50 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN 50 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 110/20 KV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 110/20 KV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY 30 MW
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN 30 MW
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE Bezpośrednie, należy doprowadzić z sąsiednich działek
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN Direct, a connection from neighboring plots should be made
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY Brak informacji
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN No information
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY Brak informacji
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN No information
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY Brak informacji
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 11.9631
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT 4 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN 4 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE Bezpośrednio w sąsiedztwie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN Directly in the vicinity
SSSE S.A. Maria Kozakiewicz . tel.(+48) 87 565 22 17 em-ail:m.kozakiewicz@ssse.com.pl KOWR Monika Wysocka- Główny Specjalista Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem Oddział Terenowy w Białymstoku (KOWR) Tel. +48 87 562 79 9
SSSE S.A Maria Kozakiewicz. tel.(+48) 87 565 22 17 e-mail:m.kozakiewicz@ssse.com.pl KOWR Monika Wysocka- Chief Specialist Phone +48 87 562 79 92, e-mail monika.wysocka@kowr.gov.pl
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Grzegorz Czauż g.czauz@ssse.com.pl Emilia Szkiłądź e.szkiladz@ssse.com.pl Joanna Popowicz j.popowicz@ssse.com.pl Andrzej Gałażyn a.galazyn@ssse.com.pl KOWR Monika Wysocka- Główny Specjalista Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem Oddział Terenowy w Białymstoku (KOWR) +48 87 562 79 92, e-mail monika.wysocka@kowr.gov.pl
Specialist, Investor Service Department in Suwałki, 87 565 22 17 Grzegorz Czauż g.czauz@ssse.com.pl Emilia Szkiłądź e.szkiladz@ssse.com.pl Joanna Popowicz j.popowicz@ssse.com.pl Andrzej Gałażyn a.galazyn@ssse.com.pl KOWR Monika Wysocka- Chief Specialist Phone +48 87 562 79 92, e-mail monika.wysocka@kowr.gov.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść