Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE)
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN The Suwalki Special Economic Zone (SSEZ)
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Suwałki
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Suwałki
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT suwalski
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN suwalski
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 0.9677
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 0.9677
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE regularny
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN regular
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION Tak, o działkę o pow. 1,1886 ha
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN Yes, about a plot of 1.1886 hectares
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE Zgodnie z bieżącą wyceną nieruchomości
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN According to the current valuation of the property
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN The Suwalki Special Economic Zone J.S.C in Suwalki
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Tak
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Teren przemysłowo-składowo- usługowy
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN Industry, storage, services
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES Około 0-3 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN About 0-3 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Nieużytkowane
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Not used
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL Około 5 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN About 5 meters
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Tak. Zakaz lokalizowania uciążliwych dla środowiska inwestycji.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN Yes. Harmful to the environment investments prohibited.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES DUBOWO I - droga gminna Nawierzchnia asfaltowa, szerokość jezdni - 7 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN DUBOWO I Local road, asphalt surface, width of the road - 7 m. Roads in SSEZ are designed for trucking
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY Droga krajowa nr 8 – odległość 1 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN National road no 8 - distance 1 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Kaliningrad (Rosja) – 200 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN Kaliningrad (Russia) – 200 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY Stacja kolejowa w Suwałkach - odległość 4 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN Railway station in Suwalki - distance 4 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Bocznica kolejowa Suwałki – Papiernia, odległość 1 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN Railway siding assembly Suwalki - Papiernia is in the vicinity of about 1 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Warszawa – 300 km Kowno (Litwa) 120 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Warsaw – 300 km Kaunas (Lithuania) 120 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Białystok – 120 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Bialystok – 120 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Tak
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION Przyłącza przy granicy działek
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN Directly at the border of offered real estate.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 20 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 20 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY 25 MW. Główny Punkt Zasilania (110/20 KV) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie SSSE. Dzięki tej instalacji, przedsiębiorcy zyskują szerokie możliwości w zakresie dostępnej mocy prądu elektrycznego
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN 25 MW. Main Power Supply Point (110/20 KV) is located in immediate vicinity of SSEZ. Due to this installation, Investors get wide range of available electricity power.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Tak
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE Przyłącza przy granicy działki - 50 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE_EN Connections at the plot border - 50 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Tak przekrój rur ø 225
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN Yes pipe diameter ø 225
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE Przyłącza przy granicy działek
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN Directly at the border of offered real estate
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY 20 000 m3/24 h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN 20 000 m3/24 h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Tak
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 0.9677
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE Tak
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE Przyłącza przy granicy działek.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN Directly at the border of offered real estate.
Maria Kozakiewicz Starszy Specjalista SSSE e-mail.com: m.kozakiewicz@ssse.com.pl
Maria Kozakiewicz Starszy Specjalista SSSE e-mail.com: m.kozakiewicz@ssse.com.pl
Grzegorz Czauż Starszy Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Suwałkach, tel. (+48) 723 137 313, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl Emilia Szkiłądź Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Suwałkach tel./fax (+48 87) 565 22 17 e-mail: e.szkiladz@ssse.com.pl Joanna Popowicz Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Suwałkach tel./fax (+48 87) 565 22 17 e-mail j.popowicz@ssse.com.pl Andrzej Gałażyn Specjalista w Wydziale Obsługi Inwestora w Suwałkach a.galazyn@ssse.com.pl tel. 87 565 22 17
Grzegorz Czauż Senior Specialist, Investor Service Department in Suwałki, Mobile 723 137 313, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl Emilia Szkiłądż Specialist, Investor Service Department in Suwałki, Phone + 48 87 565 22 17, e-mail: e.szkiladz@ssse.com.pl, Andrzej Gałażyn Specialist, Investor Service Department in Suwałki, Phone + 48 87 565 22 17, e-mail: a.galazyn@ssse.com.pl Joanna Popowicz Specialist, Investor Service Department in Suwałki, Phone +48 87 565 22 17, e-mail: j.popowicz@ssse.com.pl Marta Sokołowska Specialist, Investor Service Department in Suwałki, Phone +48 87 565 22 17, e-mail: m.sokolowska@ssse.com.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść