Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME ul. Ciepła, działka nr 31323 o powierzchni 2,4776 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Ciepla Street, plot No 313231 with the area 2,4776 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Łomża
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Lomza City
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Łomżyński
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Lomza poviat
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 2.4776
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 2.4776
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE Zbliżony do prostokąta
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN Close to rectangle
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION Do 6 ha
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN Up to 6 ha
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE ok. 83 PLN / m2 + VAT. Sprzedaż według aktualnej wyceny
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN Approx. 83 PLN / m2 + VAT. Sales according to the current valuation
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Miasto Łomża
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN The City of Lomza
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN TAK
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Teren zabudowy produkcyjno – usługowej
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN The area of production and service buildings
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS Tereny przemysłowe 2,4776 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN Industrial area 2,4776 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES Do 6
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN Up to 6
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Nieużytkowane.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Unused.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL Niski 5-15 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN Low 5-15 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Linia energetyczna w rogu działki
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN Power line in the corner of the plot
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES Dojazd zapewniony jest z ulicy Wojska Polskiego poprzez ulicę Ciepłą. Ulica Ciepła posiada nawierzchnię utwardzoną, asfaltową i jest dostosowana do obsługi ruchu pojazdów o podwyższonej ładowności.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Access is provided from Wojska Polskiego street through Ciepla street. Ciepla Street has paved, asphalt surface and is adapted to the service of vehicles with increased load capacity
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY S-61 – 350 m
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN S-61 – 350 m
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Nie.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN NO.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY Towarowa stacja kolejowa, około 3 km od działki
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN Freight railway station, about 3 km from the plot
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Tak, około 3 km od działki
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN Yes, about 3 km from the plot
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Warszawa 140 km, Szymany 104 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Warsaw 140 km, Szymany 104 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Białystok – 75 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Bialystok – 75 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY TAK
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION 0 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN 0 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 15 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 15 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY Według zapotrzebowania.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN According to the demand.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE 200 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE_EN 200 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC 43.5 MJ/Nm³
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC_EN 43.5 MJ/Nm³
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE 200 mm
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE_EN 200 mm
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY -
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY_EN -
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Tak. Sieć wodociągowa o średnicy 160 mm.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN Yes. Water supply system with a diameter of 160 mm.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE Bezpośrednio przy granicy działki
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN Directly at the border of offered plot.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY 1728 m³/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN 1728 m³/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Tak, kanalizacja sanitarna – grawitacyjna o średnicy 200 mm.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN Yes, sanitary sewage - gravity with a diameter of 200 mm.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY Bezpośrednio przy granicy działki
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN Directly at the border of offered plot
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY 200 m³/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 2.4776
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT NIE
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE TAK Wszystkie formy łączności są dostępne
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN Yes All telecommunication forms are
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE 57 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN 57 m
Małgorzata Puchała , Centrum Obsługi Przedsiębiorców, +48 86 215 68 52, e-mail: m.puchala@um.lomza.pl Beata Kulka, Główny Specjalista Wydział Obsługi Inwestora w Ełku, tel.: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, +48 607 058 222, elk@ssse.com.pl,
Małgorzata Puchała, The Entrepreneurs Assistance Centre, +48 86 215 68 52, e-mail: m.puchala@um.lomza.pl Beata Kulka, Chief Specialist, Investor Service Department in Elk, Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 607 058 222 elk@ssse.com.pl
Małgorzata Puchała, Centrum Obsługi Przedsiębiorców +48 86 215 68 52, e-mail: m.puchala@um.lomza.pl Wojciech Kierwajtys, Wiceprezes Zarządu SSSE S.A., tel.: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, + 48 601 369 461,kier@ssse.com.pl
Małgorzata Puchała, The Entrepreneurs Assistance Centre, +48 86 215 68 52, e-mail: m.puchala@um.lomza.pl Wojciech Kierwajtys, Vicepresident of the Management Board Suwalki Special Economic Zone J.S.C., Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 601 369 461, kier@ssse.com.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść