Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Szczuczyn Proponowana lokalizacja dotyczy nieruchomości położonej na obrzeżach miasta, najbliższe zabudowania mieszkalne są w odległości ponad 1 km.
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Suwalki Special Economic Zone Szczuczyn Subzone The proposed location applies to the property that is located outskirt of the city, and the nearest residential buildings are at a distance of over 1 km.
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Szczuczyn
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Szczuczyn
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Grajewski
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Grajewski
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN podlasie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 1.4492
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 1.4492
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE Prostokątny
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN Rectangular
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION NIE
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE ok. 30 PLN / m2 + VAT. Sprzedaż według aktualnej wyceny
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN Approx. 30 PLN / m2 + VAT. Sale according to the current valuation
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Gmina Szczuczyn
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN Szczuczyn Commune
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN TAK
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Tereny zabudowy produkcyjnej
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN Areas of the production building development
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS Ps V, R V, R VI
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN Arable land (Ps V, R V, R VI)
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES 2-3 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN 2-3 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Rolnicze
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Agricultural
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL 1,5 – 2,4 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN 1,5 – 2,4 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL TAK
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES TAK. Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna kablowa (stanowiąca własność Gminy Szczuczyn), która zasila przepompownię
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN YES. A cable power line is proceeding through the plot (property of the Szczuczyn commune) which is supplying the pump station
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES Dojazd zapewniony jest poprzez ulicę Przemysłową. Ulica Przemysłowa to droga powiatowa, nawierzchnia asfaltowa, szerokość drogi 5 m. Dostęp do drogi krajowej nr 61 w odległości ok 1,5 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Access is provided through Przemyslowa street. Przemyslowa Street is a poviat road, an asphalt surface, a road width of 5 m. Access to the national road No. 61 at a distance of about 1.5 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY Droga krajowa Nr 61 – 1,5 km Droga krajowa Nr 58 – 3 km Obwodnica Szczuczyna – 2 km W odległości około 2 km będzie przebiegać nowa droga ekspresowa S61 – korytarz transeuropejski – Via Baltica.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN National way No. 61 – 2 km National way No. 58 – 3 km Ringroad of Szczuczyn – 2 km At a distance of approximately 2 km will run the new expressway S61 - trans-European corridor - Via Baltica.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS NIE
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY W odległości około 17 km (Grajewo)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN In distance about 17 km (Grajewo)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING W odległości około 17 km (Grajewo)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN In distance about 17 km (Grajewo)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Warszawa 200 km, Szczytno 110 km, Wilno 270 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Warsaw 200 km, Szymany 110 km, Vilnius 270 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Olsztyn 150 km Białystok 100 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Olsztyn 150 km Bialystok 100 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY TAK W sąsiedztwie terenów strefy znajduje się kontenerowa stacja transformatorowa zasilana z Głównego Punktu Zasilania w Szczuczynie (110/15KV).
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN YES The container transformer station powered from the Main Power Supply Point in Szczuczyn (110/15KV) is located in in a neighbourhood of areas of the zone.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION Kontenerowa stacja transformatorowa w odległości około 250 m od granicy działki
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN The container transformer station in the distance of the about 250 m from border of offered plots.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 15 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 15 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY 3 MW
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN 3 MW
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS NIE
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN NIE
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_COMMENTS -
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_COMMENTS_EN -
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER TAK
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE Bezpośrednio przy granicy działki
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN Directly at the border of offered plot.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY 800 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN 800 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE TAK
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY Bezpośrednio przy granicy działki
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN Directly at the border of offered plot.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY 300 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 1.4492
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT NIE
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE TAK. Światłowód w sąsiedztwie działki
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN YES. Fibre-optic cable in the neighbourhood of the plot
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE 20 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN 20 m
Beata Kulka, Główny Specjalista Wydział Obsługi Inwestora w Ełku, tel.: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, +48 607 058 222, elk@ssse.com.pl,
Beata Kulka, Chief Specialist, Investor Service Department in Elk, Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 607 058 222 elk@ssse.com.pl
Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna, tel.: +48 86 273 50 80 Krzysztof Zalewski – Zastępca Burmistrza Szczuczyna, tel.: +48 86 273 50 80 Wojciech Kierwajtys, Wiceprezes Zarządu SSSE S.A., tel.: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, + 48 601 369 461,kier@ssse.com.pl Beata Kulka, Główny Specjalista Wydział Obsługi Inwestora w Ełku, tel.: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, +48 607 058 222, elk@ssse.com.pl,
Artur Kuczyński – Mayor of the Szczuczyn, Phone: + 48 86 273 50 80 Krzysztof Zalewski – Deputy Mayor of the Szczuczyn, Phone: + 48 86 273 50 80 Beata Kulka, Chief Specialist, Investor Service Department in Elk, Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 607 058 222 elk@ssse.com.pl Wojciech Kierwajtys, Vicepresident of the Management Board Suwalki Special Economic Zone J.S.C., Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 601 369 461, kier@ssse.com.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść