Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ełk. ( ul. Strefowa) Proponowana lokalizacja dotyczy nieruchomości położonej w dzielnicy przemysłowej miasta, najbliższe zabudowania mieszkalne są w odległości ponad 300 m.
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Suwalki Special Economic Zone Subzone Elk ( Strefowa Street) The proposed location applies to the property that is located in the industrial area of the city, and the nearest residential buildings are at a distance of over 300 m.
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Ełk
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Elk
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Ełk
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Elk
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE Warmińsko-Mazurskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN Warmian-Masurian
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 0.5165
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 0.5165
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE Nieregularny
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN Irregular
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION TAK o 0,8628 ha – działka nr 2760/12 oraz o 0,7181 ha ha – działka nr 2760/13
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN YES by 0.8628 ha - plot No. 2760/12 and by 0,7181 ha - plot No 2760/13
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE Sprzedaż według aktualnej wyceny
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN Sales according to the current valuation
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN Suwalki Special Economic Zone J.S.C.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN TAK
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Produkcja, usługi, składowanie
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN Production, services, storage
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS Grunt przemysłowy
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN Industrial land
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES 0 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN 0 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Nie wykorzystane
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Not used
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL 6 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN 6 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Na działce występują skupiny drzew.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN On the parcel are appearing groups of trees.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES ul. Strefowa – nawierzchnia asfaltowa, szerokość drogi 7 m, wykonane parkingi i chodniki . Dojazd do ulicy Strefowej poprzez ul. Krzemową. Ulica Krzemowa - nawierzchnia asfaltowa, szerokość 7 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Strefowa Street - asphalt surface, road width 7 m, car parks and pavements. Access to Strefowa street via Krzemowa Street. Krzemowa Street - asphalt pavement, width 7 m.
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY Bezpośredni dostęp do drogi krajowej Nr 16 i nr. 65 (obwodnica miasta). W odległości ok. 2 km – od proponowanej lokalizacji rozpoczęta została realizacja drogi ekspresowej S61 Via Baltica Węzeł Ełk Wschód
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN Direct access to national road No. 16 and no. 65 (city bypass). In distance about 2 km – from proposed localization is started realization of expressway S61 Via Baltica Ełk Knot East
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY W sąsiedztwie około 2 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN In direct vicinity about 2 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Zelektryfikowany zespół bocznic kolejowych w sąsiedztwie ok 2 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN Electrified railway siding assembly in the vicinity of about 2 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Warszawa 230 km, Szymany 130 km, Wilno 230 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Warsaw 230 km, Szymany 130 km, Vilnius 230 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Olsztyn 160 km Białystok 100 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Olsztyn 160 km Bialystok 100 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY TAK W bezpośrednim sąsiedztwie terenów strefy znajduje się Główny Punkt Zasilania (110/15KV).
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN YES Main Power Supply Point is located in direct vicinity of the zone (110/15KV).
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION Stacja transformatorowa w odległości około 130m od granicy działki.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN The transformer station in the distance about 130 m from the border of offered plot.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 15 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 15 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY W Głownym Punkcie Zasilania (GPZ) transformator 25 MVA (23,25 MW)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN In Main Power Supply Point (GPZ) transformer 25 MVA (23,25 MW)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS NIE
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_COMMENTS Miasto Ełk zasilane jest gazem metanowym z zastosowaniem technologii LNG, zapewnia to uzyskanie średniego ciśnienia. W pobliżu terenów strefy znajduje się główny punkt rozprężania gazu. Przy wysokim zapotrzebowaniu na gaz istnieje możliwość budowy przył
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_COMMENTS_EN City of Elk is powered by methane gas using LNG technology, which provide medium pressure. Near the Zone terrains there is direct point of gas expanding. At the high demand for gas a possibility of the structure exists is connecting.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER TAK Ø160
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN YES - Ø 160
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE Bezpośrednio przy granicy działki.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN Directly at the border of offered plot.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY 24 000 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN 24 000 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE TAK Kanalizacja deszczowa Ø 1000 Kanalizacja sanitarna Ø 250
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN YES Rainy sewage system Ø 1000 Sanitary sewage system Ø250
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY Bezpośrednio przy granicy działki
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN Directly at the border of offered plot.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY 13 000 m3/24h
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 0.5165
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT TAK
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE TAK Wszystkie formy łączności są dostępne
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN Yes All telecommunication forms are available.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE W ul. Krzemowej
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN In Krzemowa Street
Beata Kulka, Główny Specjalista Wydział Obsługi Inwestora, tel.: 607 058 222, e-mail: elk@ssse.com.pl, tel.: 87 610 62 72, 87 621 30 14
Beata Kulka, Chief Specialist, Investor Service Department, mobile: + 48 607 058 Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, 222 , e-mail: elk@ssse.com.pl
Wojciech Kierwajtys, Wiceprezes Zarządu SSSE S.A., tel.: 601 369 461, e-mail: kier@ssse.com.pl , tel.: 87 610 62 72, 87 621 30 14 Beata Kulka, Główny Specjalista Wydział Obsługi Inwestora, tel.: 607 058 222 e-mail: elk@ssse.com.pl , tel.: 87 610 62 72, 87 621 30 14
Wojciech Kierwajtys, Vicepresident of the Management Board Suwalki Special Economic Zone J.S.C., Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 601 369 461, kier@ssse.com.pl Beata Kulka, Chief Specialist, Investor Service Department Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 607 058 222 elk@ssse.com.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść