Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Suwałki działki o nr : 32803/3, 32803/5
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Suwalki plot No. 32803/3, 32803/5
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Suwałki
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Suwalki
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Suwałki
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Suwalki
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 1.1919
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 1.1919
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE Prostokąt
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN rectangle
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION Nie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE zgodnie z bieżącą wyceną nieruchomości
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN according to the current valuation of the property
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Suwalska SSE S.A.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN Suwalska SSE S.A.
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN TAK
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN Production, services, storage
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS V Powierzchnia [m²] 1.1919 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN V area 1.1919 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES Teren płaski
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN Flat area
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE nieużytek
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Not used
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL 10 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN 10 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING NIE
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES Asfaltowa o wzmocnionej nawierzchni ul. Brylantowa Szerokość użytkowa drogi 7 m
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Strengthened asphalt surface: Brylantowa Street road width 7 m
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY Oznaczenie drogi E67 Odległość 1 km Oznaczenie drogi S61 Odległość 1 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN S61 distance 1 km E67 distance 1 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Port brak Odległość 0 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY Miasto Suwałki Odległość do linii kolejowej 7 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN In direct vicinity about 7 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING Miasto 2 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN City 2km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT Lotnisko Kowno( Litwa) - Odległość 140 km Lotnisko Warszawa (Polska) - Odległość 303 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN Kaunas Airport (Lithuania) - Distance 140 km Warsaw Airport (Poland) -Distance 303 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Białystok Odległość 125 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Bialystok 100 km
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Tak
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION 0m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN 0 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 20 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 20 kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY 30 MW
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN 30 MW
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS NIE
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_COMMENTS Odległość przyłącza do granicy działki [m] 1000 m Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] 40 MJ/Nm³ Dostępna objętość 1800[Nm³/h]
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_COMMENTS_EN Distance connections to plot border [m] 1000 m Caloric value[MJ / Nm³] 40 MJ / Nm³ Available volume 1800 [Nm³ / h]
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie TAK
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN Water intended for industrial purposes on the site
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE 90 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN 90 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE TAK
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 1.1919
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT NIE
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN NO
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE TAK
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN YES
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE 0 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN 0 m
Maria Kozakiewicz Starszy Specjalista WP Telefon +48 87 565 22 17 e-mail m.kozakiewicz@ssse.com.pl
Maria Kozakiewicz Senior Specialist Telephone +48 87 565 22 17 e-mail m.kozakiewicz@ssse.com.pl
Grzegorz Czauż Starszy Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Suwałkach, tel. (+48) 723 137 313, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl; Emilia Szkiłądź Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Suwałkach tel./fax (+48 87) 565 22 17 e-mail: e.szkiladz@ssse.com.pl Joanna Popowicz Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Suwałkach tel./fax (+48 87) 565 22 17 e-mail j.popowicz@ssse.com.pl
Grzegorz Czauż Senior Specialist, Investor Service Department in Suwałki, Mobile 723 137 313, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl Emilia Szkiłądż Specialist, Investor Service Department in Suwałki, Phone + 48 87 565 22 17, e-mail: e.szkiladz@ssse.com.pl, Andrzej Gałażyn Specialist, Investor Service Department in Suwałki, Phone + 48 87 565 22 17, e-mail: a.galazyn@ssse.com.pl Joanna Popowicz Specialist, Investor Service Department in Suwałki, Phone +48 87 565 22 17, e-mail: j.popowicz@ssse.com.pl Marta Sokołowska Specialist, Investor Service Department in Suwałki, Phone +48 87 565 22 17, e-mail: m.sokolowska@ssse.com.pl

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść