Strona główna

Siedziba Spółki:
16 - 400 Suwałki
ul. Noniewicza 49
tel.:  (+48 87) 565 22 17, 565 24 49
e-mail: ssse@ssse.com.pl
www.ssse.com.pl

Biuro w Ełku
ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
fax  (+48 87) 610 33 53
e-mail: elk@ssse.com.pl,
www.ssse.com.pl

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. realizowany jest na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2176,  zmiana z 2021 r. poz. 1598, 1641) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).Opublikował: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Publikacja dnia: 11.01.2022
Podpisał: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Dokument z dnia: 02.08.2013
Dokument oglądany razy: 52 256