Wydarzenia

Wyszukiwarka

Stypendia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. za I semestr 2016/2017 r.

Po raz kolejny Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przyznał stypendia naukowe uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych i technicznych.
Uczniowie, którym przyznano wyróżnienia, prezentują niezwykle wysokie wyniki nauce oraz odbyli praktyki w przedsiębiorstwach działających w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Stypendia za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 otrzymali:
1. Iwona Ejkszta – Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach
2. Jonatan Makarewicz – Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku
3. Korneliusz Warsiewicz – Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku
4. Tomasz Makarewicz – Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
5. Wiktoria Buchowska – Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy świetnych w wyników w nauce. Nauczycielom życzymy dalszych sukcesów dydaktycznych.

Dofinansowanie projektów: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wnioski mozna składać  od 1 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 r. 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

 • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy
  ze szkołami wyższymi,
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie:  

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1500/poddzialanie-241-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-%E2%80%93-projekty-konkursowe-1-typ-rpwm020401-iz00-28-00117

Dofinansowanie projektów Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wnioski mozna składać  od 1 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 r. 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

 • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy
  ze szkołami wyższymi,
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie:  

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1500/poddzialanie-241-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-%E2%80%93-projekty-konkursowe-1-typ-rpwm020401-iz00-28-00117

Stypendyści Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 
 Znamy już listę uczniów kształcących się w trzech szkołach ponadgimnazjalnych, którym przyznane zostało stypendium SSSE S.A.
Oto lista naszych tegorocznych stypendystów.

 

1. Dawid Maciorowski            Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku
2. Kamil Gniedziejko              Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku
3. Michał Myszczyński            Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku
4. Radosław Danowski           Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku
5. Milena Smokowska            Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
6. Urszula Galińska                Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi      
7.Mateusz Kaczmarek            Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
8. Michał Ćwikliński               Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
9. Wiktoria Buchowska          Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
10. Wioletta Leszczyńska        Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
11. Wojciech Taraszkiewicz   Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
12. Tomasz Racis                  Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach

Uczniom serdecznie gratulujemy wyróżniających się wyników w nauce, a nauczycielom sukcesów dydaktycznych! 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść