Warunki inwestycyjne

Wyszukiwarka

Warunki inwestycyjne

WARUNKI INWESTYCYJNE

Atrakcyjna lokalizacja
Położenie SSSE w bezpośrednim sąsiedztwie granic z Rosją, Litwą i Białorusią, w regionie pełniącym funkcję pomostu pomiędzy Europą Zachodnią, a Wschodnią otwiera przed przedsiębiorcą ogromne możliwości zaistnienia na chłonnych rynkach wschodnich. Nasze tereny położone są również w regionie, gdzie warunki życia i mieszkania należą do najtańszych w Polsce, w miejscu bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym z najczystszym środowiskiem w Europie.

Wykwalifikowani pracownicy
W prowadzeniu swojej działalności przedsiębiorcy mogą skorzystać z potencjału młodych, dobrze wykształconych pracowników. Koszty pracy należą do jednych z najniższych w kraju. Odpowiednie przygotowanie zawodowe zapewniają szkoły wyższe, średnie i zawodowe.

Przyjazny samorząd
Lokalne władze traktują priorytetowo rozwój przedsiębiorczości. Urzędy administracji samorządowej tworzą przyjazny klimat dla inwestorów.

Tereny przemysłowe przygotowane do rozpoczęcia szybkiej działalności gospodarczej
Oferowane do sprzedaży grunty, wyposażone są w pełną infrastrukturę techniczną, sprzedawane są na własność. Konkurencyjne ceny podlegają negocjacjom. Działki dzielone są zgodnie z potrzebami inwestorów. Tereny Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej posiadają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Duże możliwości kooperacji i rozwinięta infrastruktura około biznesowa
Na obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej funkcjonują otwarte na współpracę przedsiębiorstwa działające w wielu branżach. W regionie swoje placówki posiadają liczne banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura doradztwa prawnego, finansowego itd. Silną stroną regionu jest również rozwinięta baza turystyczna. Dodatkowe możliwości stwarza bliska obecność parków naukowo-technologicznych w Suwałkach, Ełku i Białymstoku.

Profesjonalna i życzliwa obsługa inwestora
Pracownicy SSSE S.A. udzielają przedsiębiorcom pełnej i fachowej pomocy na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.

 

ZASADY DZIAŁANIA W STREFIE

•    Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych - 100 000 EURO.
•    Udział środków własnych przedsiębiorcy - min. 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji.
•    Utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 3-5 lat (w zależności od wielkości przedsiębiorcy).
•    Utrzymanie inwestycji w regionie przez okres 3-5 lat od zakończenia całej inwestycji (w zależności od wielkości przedsiębiorcy).
•    Utrzymywanie nowych miejsc pracy przez 3-5 lat (w zależności od wielkości przedsiębiorcy).
•    Pomoc publiczna otrzymane z kilku źródeł może być łączona.
•    Składanie spółce zarządzającej strefą (SSSE S.A. z siedzibą w Suwałkach) kwartalnych sprawozdań, zawierających informacje o aktualnym stanie zatrudnienia oraz wielkości nakładów inwestycyjnych.ZEZWOLENIE

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Zezwolenia wydaje spółka zarządzająca strefą - SSSE S.A. z siedzibą w Suwałkach w drodze przetargu łącznego lub rokowań.


Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE określa m.in.:
•    przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy wg obowiązującego PKWiU,
•    wysokość wydatków związanych z realizacją nowej inwestycji i terminy ich poniesienia,
•    wielkość planowanego na terenie Strefy zatrudnienia w związku z realizacją nowej inwestycji, terminy osiągnięcia określonego poziomu zatrudnienia i okresy jego utrzymywania,
•    planowany termin zakończenia inwestycji,
•    maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.  w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na  prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych określa na co nie jest wydawane zezwolenie.


Procedura wydania zezwolenia w SSSE:


PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść