Pomoc publiczna

Wyszukiwarka

Pomoc publiczna

ULGI PODATKOWE

Przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na terenie SSSE mogą korzystać z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, stanowiącej pomoc regionalną z tytułu:

•    kosztów nowej inwestycji
lub
•    kosztów nowych miejsc pracy.

Wielkość pomocy publicznej w przypadku inwestycji realizowanych na terenie SSSE wynosi:
- 50% w przypadku dużych przedsiębiorców,
- 60% w przypadku średnich przedsiębiorców,
- 70% w przypadku małych przedsiębiorców.

Przykład: To oznacza, że jeśli koszty utworzenia przedsiębiorstwa wyniosą przykładowo 10 mln złotych, inwestor może odzyskać poprzez zwolnienie w podatku dochodowym nawet 7 mln złotych. 

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje w kolejnych latach, aż do wyczerpania przysługującej puli pomocy publicznej tj. maksymalnej wartości korzyści w formie pomocy regionalnej, jaką może uzyskać dany przedsiębiorca w związku z danym projektem inwestycyjnym.

 

Wydatki, które kwalifikują się do udzielenia pomocy publicznej:
•    cena nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu,
•    cena nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych,
•    koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
•    koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

KALKULATOR INWESTYCJI

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść