Podstrefa Szczuczyn

Wyszukiwarka

Tereny inwestycyjne Podstrefy Szczuczyn

 Podstrefa Szczuczyn

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Podstrefie Szczuczyn, dysponuje obecnie terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni  6,2952 ha . Tereny objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Uzbrojenie pełne w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej, dodatkowo światłowodowa magistrala informatyczna. Przyłącze energetyczne NN o mocy 1 MW z możliwością rozbudowy do 3 MW. 

Lokalizacja: Szczuczyn, na styku dróg krajowych 61 (Warszawa – Ostrów Mazowiecka – Suwałki) oraz 58 (Pisz – Olsztyn).

Tereny inwestycyjne  objęte preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowią własność Miasta Szczuczyn.

Powierzchnia Podstrefy Szczuczyn :
•  11,9518  ha 
 
Wolne tereny:
• 2,7367
 
Ilość firm:
• 4
 
Zatrudnienie:
• 7
Poniesione nakłady inwestycyjne:
• 11 mln 793 tys. zł
 

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść