Wydarzenia

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego SSSE S.A.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej po raz kolejny ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendium w oparciu o „Regulamin Programu Stypendialnego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.

Intencją programu stypendialnego jest wspieranie kształcenia zawodowego poprzez wspomaganie wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych  oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy. Dlatego też kolejną edycją programu stypendialnego objęci mogą być uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i odbywający praktyki zawodowe/ staże w firmach prowadzących działalność na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Składane wnioski mają dotyczyć osiągnięć uczniów w II semestrze roku szkolnego 2015/2016.

Termin składania wniosków to: 17 października 2016 r.

SSSE S.A. wspiera szkolnictwo – przyznane stypendia za osiągnięcia w nauce

W kwietniu br. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA ogłosiła rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendium w oparciu o „Regulamin Programu Stypendialnego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Zgodnie z zapisami w/w regulaminu intencją programu stypendialnego jest wspieranie kształcenia zawodowego poprzez wspomaganie wyróżniających się uczniów.

 Program stypendialny ma za zadanie również rozwijanie współpracy Suwalskiej SSE oraz szkół ponadgimnazjalnych zawodowych - celem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy przedsiębiorców prowadzących działalność w Suwalskiej SSE.

 Program stypendialny został przygotowany z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych zawodowych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół współpracujących z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 Do programu stypendialnego zgłosiło się 5 szkół z województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. 16 maja 2016 roku Zarząd SSSE SA po zapoznaniu się że złożonym wnioskami zdecydował o ufundowaniu 10 stypendiów po 600 zł każde za: osiągniecia w nauce za okres I semestru roku szkolnego 2015/2016 oraz odbywanie praktyk zawodowych w firmach działających w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

 Stypendia przyznane zostały następującym 3 uczniom z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi; uczennicy z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego; 3 uczniom z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku; 2 uczniom z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz uczniowi z Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.

 Gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Program Stypendialny SSSE- nabór wniosków

Decyzją Zarządu Spółki Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendium w oparciu o „Regulamin Programu Stypendialnego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Zgodnie z zapisami w/w regulaminu intencją programu stypendialnego jest wspieranie kształcenia zawodowego poprzez wspomaganie wyróżniających się uczniów. Program stypendialny ma za zadanie również rozwijanie współpracy Suwalskiej SSE oraz szkół ponadgimnazjalnych zawodowych - celem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy przedsiębiorców prowadzących działalność w Suwalskiej SSE.
Obecny program stypendialny został przygotowany z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych zawodowych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół współpracujących z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Składane wnioski mają dotyczyć osiągnięć uczniów w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.
Termin składania wniosków to: 28.04.2016 r.

DREAMBOT- zwycięski robot

Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Jan Stanisław Kap uczestniczył w uroczystej gali wręczenia nagród w jubileuszowej edycji konkursu  „Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz do sukcesu”. Organizatorem konkursu 10 raz , jest Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Konkurs jest wsparciem
dla utalentowanej młodzieży uczącej się na kierunkach technicznych i ma na celu umożliwienie prezentacji umiejętności praktycznych w postaci samodzielnie przygotowanych i zrealizowanych projektów z zakresu mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki, elektroniki, elektryki, teleinformatyki, budownictwa i procesów graficznych czy odnawialnych źródeł energii. Uczestnictwo w przedsięwzięciu stwarza uczniom możliwość rozwoju twórczych pasji i umiejętności zawodowych jak również kompetencji społecznych umożliwiających sprostanie wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. Przedsięwzięcie to również doskonała okazja prezentacji młodych talentów technicznych czołowym przedsiębiorcom regionu. Nad przebiegiem konkursu oraz oceną prac czuwała kapituła w skład której weszli doświadczeni praktycy- pracodawcy na co dzień związani z kształceniem zawodowym oraz przedstawiciele Politechniki Białostockiej.

Zwycięska okazała się praca „Dreambot”- model robota, zaprojektowany i skonstruowany przez Arkadiusza Burego, ucznia III klasy technik elektryk, Zespołu Szkół Zawodowych ( ZST) w Suwałkach . Pozostałe nagrodzone prace:

miejsce II- model frezarki, Patryk Podbielski, ZS 6 w Suwałkach, III klasa, technik pojazdów samochodowych,

miejsce III- wykrywacz metali, Piotr Prażnowski, ZST w Suwałkach, I klasa, technik mechatronik

Otoczenie młodych talentów należytą opieką jest doskonałą okazją na zdobycie wartościowego pracownika. Fundatorami nagród byli przede wszystkim przedsiębiorcy, również firmy strefowe: Forte, Malow, Salag, jak również sama Strefa- gdyż wiemy że wspieranie talentów i inwestowanie w młodych zdolnych przynosi pozytywne efekty w  postaci wykwalifikowanych kadr niezbędnych dla rozwijającej się gospodarki.

Konkurs miał zasięg ponad wojewódzki.

Gratulujemy !!

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść