Wydarzenia

Wyszukiwarka

SSSE S.A. wspiera szkolnictwo – przyznane stypendia za osiągnięcia w nauce

W kwietniu br. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA ogłosiła rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendium w oparciu o „Regulamin Programu Stypendialnego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Zgodnie z zapisami w/w regulaminu intencją programu stypendialnego jest wspieranie kształcenia zawodowego poprzez wspomaganie wyróżniających się uczniów.

 Program stypendialny ma za zadanie również rozwijanie współpracy Suwalskiej SSE oraz szkół ponadgimnazjalnych zawodowych - celem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy przedsiębiorców prowadzących działalność w Suwalskiej SSE.

 Program stypendialny został przygotowany z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych zawodowych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół współpracujących z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 Do programu stypendialnego zgłosiło się 5 szkół z województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. 16 maja 2016 roku Zarząd SSSE SA po zapoznaniu się że złożonym wnioskami zdecydował o ufundowaniu 10 stypendiów po 600 zł każde za: osiągniecia w nauce za okres I semestru roku szkolnego 2015/2016 oraz odbywanie praktyk zawodowych w firmach działających w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

 Stypendia przyznane zostały następującym 3 uczniom z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi; uczennicy z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego; 3 uczniom z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku; 2 uczniom z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz uczniowi z Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.

 Gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Program Stypendialny SSSE- nabór wniosków

Decyzją Zarządu Spółki Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendium w oparciu o „Regulamin Programu Stypendialnego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Zgodnie z zapisami w/w regulaminu intencją programu stypendialnego jest wspieranie kształcenia zawodowego poprzez wspomaganie wyróżniających się uczniów. Program stypendialny ma za zadanie również rozwijanie współpracy Suwalskiej SSE oraz szkół ponadgimnazjalnych zawodowych - celem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy przedsiębiorców prowadzących działalność w Suwalskiej SSE.
Obecny program stypendialny został przygotowany z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych zawodowych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół współpracujących z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Składane wnioski mają dotyczyć osiągnięć uczniów w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.
Termin składania wniosków to: 28.04.2016 r.

DREAMBOT- zwycięski robot

Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Jan Stanisław Kap uczestniczył w uroczystej gali wręczenia nagród w jubileuszowej edycji konkursu  „Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz do sukcesu”. Organizatorem konkursu 10 raz , jest Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Konkurs jest wsparciem
dla utalentowanej młodzieży uczącej się na kierunkach technicznych i ma na celu umożliwienie prezentacji umiejętności praktycznych w postaci samodzielnie przygotowanych i zrealizowanych projektów z zakresu mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki, elektroniki, elektryki, teleinformatyki, budownictwa i procesów graficznych czy odnawialnych źródeł energii. Uczestnictwo w przedsięwzięciu stwarza uczniom możliwość rozwoju twórczych pasji i umiejętności zawodowych jak również kompetencji społecznych umożliwiających sprostanie wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. Przedsięwzięcie to również doskonała okazja prezentacji młodych talentów technicznych czołowym przedsiębiorcom regionu. Nad przebiegiem konkursu oraz oceną prac czuwała kapituła w skład której weszli doświadczeni praktycy- pracodawcy na co dzień związani z kształceniem zawodowym oraz przedstawiciele Politechniki Białostockiej.

Zwycięska okazała się praca „Dreambot”- model robota, zaprojektowany i skonstruowany przez Arkadiusza Burego, ucznia III klasy technik elektryk, Zespołu Szkół Zawodowych ( ZST) w Suwałkach . Pozostałe nagrodzone prace:

miejsce II- model frezarki, Patryk Podbielski, ZS 6 w Suwałkach, III klasa, technik pojazdów samochodowych,

miejsce III- wykrywacz metali, Piotr Prażnowski, ZST w Suwałkach, I klasa, technik mechatronik

Otoczenie młodych talentów należytą opieką jest doskonałą okazją na zdobycie wartościowego pracownika. Fundatorami nagród byli przede wszystkim przedsiębiorcy, również firmy strefowe: Forte, Malow, Salag, jak również sama Strefa- gdyż wiemy że wspieranie talentów i inwestowanie w młodych zdolnych przynosi pozytywne efekty w  postaci wykwalifikowanych kadr niezbędnych dla rozwijającej się gospodarki.

Konkurs miał zasięg ponad wojewódzki.

Gratulujemy !!

Edutronix- delegacja opracowująca robota do nauki machatroniki w SSSE

W środę 9 marca b.r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna gościła delegację reprezentującą uczestników międzynarodowego projektu EDUTRONIX realizowanego w ramach programu Erasmus +.
Podczas całodniowej wizyty nasi goście mogli poznać jedną z firm strefowych „Malow” oraz jej nowoczesny park maszynowy wraz z najnowszą inwestycją „Malow 4”.
Uczestnicy projektu odwiedzili również Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach w kontekście możliwości nauczania mechatroniki – tam przedstawiona została ogólna działalność szkoły oraz zaprezentowane pracownie mechatroniczne.
Oczywiście ważnym punktem wizyty była prezentacja działalności SSSE w zakresie kształcenia zawodowego tj. w obrębie łączenia potrzeb przedsiębiorców i rzeczywistości edukacyjnej. Okazało się, że zarówno w Polsce, jak we Włoszech, czy Hiszpanii realia są podobne. Mamy zbliżone doświadczenia w komunikowaniu edukacji z biznesem oraz łączenia potrzeb pracodawców z możliwościami kształcenia w szkołach. To potwierdza potrzebę wspólnych spotkań i wypracowywania rozwiązań, celem których jest kształcenie zawodowe zgodne z potrzebami gospodarki.
Spotkanie ma szansę zaowocować trzema nowymi projektami:
• Porozumieniem: SSSE- Malow- Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem mającym na celu kształcenie młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawcy
• Misją gospodarczą we Włoszech dla przedsiębiorców SSSE organizowaną we współpracy z CIS – kluczową firmą szkoleniowo- doradczą reprezentującą przedsiębiorców regionu Reggio Emilia, jednego z bardziej konkurencyjnych okręgów przemysłowych we Włoszech.
• Kolejną wizytą studyjną na przełomie maja i czerwca przedstawicieli z Litwy i Łotwy, związaną z kształceniem zawodowym.

W składzie delegacji, którą gościliśmy byli przedstawiciele :
• AIJU–Hiszpania; centrum badawcze i technologiczne; ośrodek badawczy prowadzący badania mające na celu rozwój i wprowadzanie innowacji technologicznych w branży zabawek i branżach pokrewnych. Ośrodek ten zrzesza przedsiębiorców, w większość MŚP o ograniczonych możliwościach na podjęcie własnych działań i badań służących osiągnięciu konkurencyjności i innowacji we własnym zakresie.
• CIS – Włochy; ośrodek szkoleniowo-doradczy łączący kształcenie zawodowe
z edukacją. Jest to jedna z kluczowych firm szkoleniowych konkurencyjnego okręgu przemysłowego we Włoszech specjalizującego się miedzy innymi w mechatronice.
• Perfect Project – Polska; firma doradczo- szkoleniowa; realizuje projekty wspomagające placówki kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego.
• Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem- Polska; szkoła zawodowa kształcąca na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum dostosowująca swoja ofertę nauczania do potrzeb do rynku pracy, wzbogacając ją o kierunki i metody perspektywiczne.
W ramach projektu EDUTRONIX, nad którym w/w instytucje pracują, zostanie przygotowany i wdrożony do procesów kształcenia prototyp modułu edukacyjnego do nauki mechatroniki.
Moduł posłuży do wprowadzenia nowych metod i narzędzi w nauczaniu mechatroniki. Oprogramowanie prototypu w praktyce umożliwi nauczycielom zawodu i uczniom aktywną współpracę w tworzeniu interaktywnych zasobów.
Realizacja projektu ma pozwolić na dopasowanie kształcenia i szkolenia zawodowego
w sektorze mechatroniki do potrzeb rynku pracy. Zapewni również wysoką jakość kształcenia opartego na współpracy z przedsiębiorcami, co w znaczmy stopniu wpłynie na poprawę jakości kształcenia. W realizacji projektu bardzo istotny jest wpływ na wszystkie grupy docelowe. Nauczycielom, zajmującym się kształceniem i szkoleniem zawodowym- ułatwi rozwój zawodowy, uczniom pracującym na modelu - wzrost umiejętności. Dotyczyć będzie też uczestników życia gospodarczego, gdyż firmy otrzymają lepszego pracownika - kończącego kierunkowe kształcenie zawodowe w szkole.
Realizacja projektu przyczyni się również do rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych, ponieważ projekty utworzonego modułu edukacyjnego zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym, a dzięki współpracy będą na bieżąco elastycznie modyfikowane.

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść