Wydarzenia

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Dofinansowanie projektów: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wnioski mozna składać  od 1 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 r. 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

 • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy
  ze szkołami wyższymi,
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie:  

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1500/poddzialanie-241-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-%E2%80%93-projekty-konkursowe-1-typ-rpwm020401-iz00-28-00117

Dofinansowanie projektów Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wnioski mozna składać  od 1 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 r. 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

 • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy
  ze szkołami wyższymi,
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie:  

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1500/poddzialanie-241-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-%E2%80%93-projekty-konkursowe-1-typ-rpwm020401-iz00-28-00117

Stypendyści Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 
 Znamy już listę uczniów kształcących się w trzech szkołach ponadgimnazjalnych, którym przyznane zostało stypendium SSSE S.A.
Oto lista naszych tegorocznych stypendystów.

 

1.           Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku
2.              Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku
3.            Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku
4.            Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku
5.             Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
6.                 Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi      
7.            Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
8.               Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
9.       Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
10.         Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
11.    Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
12.             Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach

Uczniom serdecznie gratulujemy wyróżniających się wyników w nauce, a nauczycielom sukcesów dydaktycznych! 

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyznał stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych

Miło nam poinformować, że Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyznał po raz kolejny stypendia naukowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem programem stypendialnym Zarząd SSSE S.A. postanowił objąć 12. uczniów ze szkół zawodowych oraz techników, których powiadomił już o swojej decyzji.
Szczegółowe informacje podamy w terminie późniejszym, a stypendystom już dziś gratulujemy i życzymy wielu naukowych sukcesów. Powodzenia!

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść