Wydarzenia

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

podpisanie porozumienia o współpracy z Augustowskim Centrum Edukacyjnym

Rozpoczęcie roku- rozpoczęciem współpracy SSSE i Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Suwalska SSE uczestniczyła dziś w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym ( ACE). Podczas uroczystości inauguracji roku szkolnego podpisaliśmy z Augustowskim Centrum Edukacyjnym porozumienie o współpracy. Doskonałe zaplecze szkoły, wysoko zmotywowana kadra oraz wspaniałe wyniki nauczania wydają się być wspaniała perspektywą w kontekście kształcenia kadr zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, a przede wszystkim przedsiębiorców działających na terenie Suwalskiej SSSE.

-„Podpisane dzisiaj porozumienie daje uczniom możliwość odbywania praktyk w przedsiębiorstwach działających w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, szczególnie w podstrefie Suwałki”– mówił podczas uroczystości wiceprezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Zbigniew Góralczyk.

Podpisane porozumienie jest odpowiedzią na wciąż rosnące potrzeby kadrowe przedsiębiorców działających na obszarze SSSE- szczególnie w podstrefie Suwałki- daje jednocześnie uczniom tej szkoły możliwość współpracy z firmami posługującymi się zaawansowanymi technologiami i nowoczesnym parkiem maszynowym.

-„Z podpisanej dziś umowy skorzystają wszyscy: i uczniowie, i nauczyciele i przedsiębiorcy– zapowiedział Bogdan Dyjuk – członek Zarządu Województwa Podlaskiego związany z ACE.
Augustowskie Centrum Edukacyjne jest największą placówką edukacyjną w powiecie augustowskim. Kształci się tam około 900 uczniów. W skład Centrum wchodzą dwie szkoły dla młodzieży, tj. Technikum nr 1 (czteroletnia szkoła   ponadgimnazjalna) i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (trzyletnia szkoła   ponadgimnazjalna). Ponadto w skład ACE  wchodzą także Centrum Kształcenia Ustawicznego   (w ramach którego działają szkoły dla dorosłych), Ośrodek Doskonalenia i   Dokształcania Zawodowego, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz  Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej.

Potencjał Augustowskiego Centrum Edukacyjnego został również dostrzeżony przez Politechnikę Białostocką która również podpisała dziś z Ace porozumienie o współpracy na mocy którego jej dwa wydziały objęły patronat nad klasami profilowanymi ACE. Wydział Informatyki PB będzie patronował klasie o profilu technik informatyk, a Wydział Zarządzania – klasie o profilu technik hotelarstwa.

 

Specjalista z wyboru - SSSE

Spotkanie

„Specjalista z wyboru” to hasło przewodnie kampanii informacyjno- promocyjnej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mającej na celu popularyzację kształcenia zawodowego. Czytaj dalej...

Podpisanie porozumienia pomiędzy ministerstwami gospodarki, edukacji, skarbu i pracy

Spotkanie

Polski paradoks: bezrobocie ponad 11 proc., a pracodawcy skarżą się na brak rąk do pracy. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna w gimnazjach i szkołach średnich po feriach rozpocznie kampanię propagującą świadomy wyboru kierunków kształcenia.

 

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść