Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce | Suwalska Strefa Ekonomiczna

Wyszukiwarka

O strefie

O STREFIE

mapka z 19 podstrefami2Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna  jest jedną z czternastu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, które powstały, aby służyć przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w danej części kraju. Organem zarządzającym strefą  jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna, która od 1996 r. realizuje cele i zadania warunkujące funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej w północno-wschodniej części Polski. SSSE S.A. swoim działaniem sprzyja rozwojowi gospodarczemu poprzez tworzenie nowoczesnych ośrodków przemysłowych oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Zaangażowanie kapitałowe w tereny inwestycyjne, objęte preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, umożliwia inwestorom zwolnienie z podatku dochodowego do 70% wartości zainwestowanego kapitału. 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje bogatą i zróżnicowaną ofertę inwestycyjną. Jest jednym z najlepiej przygotowanych infrastrukturalnie i najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce. Świetna lokalizacja - w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy Unii Europejskiej, bliskość granic Rosji, Litwy i Białorusi - jest ogromnym atutem Strefy, funkcjonującej w regionie o ogromnym potencjale ekonomicznym. Przez tereny te prowadzić będzie wkrótce Via Baltica - droga ekspresowa z Warszawy do Tallina w Estonii, biegnąca przez Litwę i Łotwę, stanowiąc istotną część transeuropejskiego korytarza transportowego. W tym regionie planuje się również budowę Via Carpathia - międzynarodowej trasy relacji "północ - południe", łączącej Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji.

SSSE to 19 wydzielonych obszarów północno-wschodniej Polski znajdujących się na terenie trzech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Obszar SSSE to łączna powierzchnia 662,9506 ha:

 • Podstrefa Gołdap –                  57, 3240 ha
 • Podstrefa Suwałki –               179, 3020 ha
 • Podstrefa Ełk -                      127, 4056 ha
 • Podstrefa Augustów-               13, 3848 ha
 • Podstrefa Białystok –               94, 2779 ha
 • Podstrefa Bielsk Podlaski -         5, 2989 ha
 • Podstrefa Czyżew –                   6, 9126 ha
 • Podstrefa Grajewo –                20, 2437 ha
 • Podstrefa Hajnówka-                 3, 1409 ha
 • Podstrefa Łomża -                     7, 6884 ha
 • Podstrefa Małkinia Górna -       23, 9200 ha
 • Podstrefa Narewka-                 29, 3122 ha
 • Podstrefa Nowogród –              25, 9869 ha
 • Podstrefa Olecko –                   25, 3954 ha
 • Podstrefa Ostrów Mazowiecka –  4, 2704 ha
 • Podstrefa Sejny-                        3, 8988 ha
 • Podstrefa Siemiatycze -            10, 2307 ha
 • Podstrefa Szczuczyn –              11, 9518 ha
 • Podstrefa Zabłudów –               12, 9958 ha

ZARZĄDZAJĄCY STREFĄ

Zarządzającym Strefą jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna, która odpowiedzialna jest za sprzedaż terenów inwestycyjnych Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie prawne powoduje, że proces przygotowania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy jest krótki i nieskomplikowany, a zainteresowany przedsiębiorca ma możliwość załatwienia najważniejszych spraw w jednym miejscu.

 Do kompleksowych zadań SSSE S.A. należą:

• pozyskiwanie i obsługa inwestorów,

• zbywanie lub pośredniczenie w zbywaniu prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntów objętych strefą,

• wydawanie inwestorom zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,uprawniających do uzyskania pomocy publicznej,

• kontrola działalności przedsiębiorców w zakresie jej zgodności z zezwoleniami,

• opieka nad inwestorami, pośredniczenie w kontaktach z władzami samorządowymi, właścicielami mediów i infrastruktury,

• promocja Strefy oraz firm działających na jej terenie.

Istotnym elementem działalności Spółki jest też budowa nowoczesnej infrastruktury technicznej umożliwiającej inwestorom tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz poprawiającej warunki funkcjonowania już istniejących. W okresie działalności Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeznaczono na ten cel ponad 22 mln złotych tworząc nowoczesne obszary przemysłowe w Podstrefie Suwałki, Ełk i Gołdap.

Skład Zarządu SSSE S.A. :

 

Wiceprezes Zarządu:
Wojciech Kierwajtys

 

Prezes Zarządu:
Leszek Dec

 

Wiceprezes Zarządu:
Jan Stanisław Kap

Skład Rady Nadzorczej SSSE S.A. :

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
• Szczepan Barszczewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
• Jerzy Gąsiewski

Członek Rady Nadzorczej
• Marzenna Aleksandra Karpińska

Członek Rady Nadzorczej
• Bartosz Skwara

Członek Rady Nadzorczej
•Anna Stackiewicz

AKCJONARIAT

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna powołana w 1996 r. Rozporządzeniem Polskiego Rządu na wydzielonych administracyjnie obszarach, którymi zarządza spółka akcyjna. 

Akcjonariuszami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. są Skarb Państwa oraz samorządy miast, na terenie których położone są pierwsze Podstrefy SSSE – Gmina Miasto Ełk, Gmina Miasto Gołdap, Gmina Miasto Suwałki.

O strefie

INFORMACJE O SPÓŁCE

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna posiada siedzibę w Suwałkach (16-400), przy ul. T. Noniewicza 49. Wpisana jest pod nr KRS 0000044260 do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 844-14-43-481, numerze identyfikacyjnym REGON 790254065 i kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 19.967.900 zł.
Reprezentowana przez dwóch członów Zarządu:
1. Prezesa Zarządu,
2. Wiceprezesa Zarządu.


Nr konta: Bank PEKAO SA I O/Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść