Konferencja „Wsparcie przedsiębiorców w latach 2017-2020”

Wyszukiwarka

Konferencja „Wsparcie przedsiębiorców w latach 2017-2020”

W dniu 3 listopada 2017 roku, w Suwałkach, odbyła się konferencja „Wsparcie przedsiębiorców w latach 2017-2020”.

Swoją obecnością zaszczycili zebranych Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. W konferencji wziął udział również Pan Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski. Konferencja zgromadziła przedsiębiorców, zarówno tych prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak i spoza Strefy, przedstawicieli władz samorządowych oraz innych instytucji współpracujących z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Aktualnie, przeprowadzanych jest szereg zmian mających na celu lepsze wykorzystanie możliwości wsparcia przedsiębiorczości oraz inwestycji. Dlatego podczas konferencji poruszono wiele istotnych tematów m.in. o funduszach europejskich i krajowych. Pan Łukasz Małecki z Ministerstwa Rozwoju przedstawił możliwości pozyskania wsparcia w ramach programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Regionalny Program Operacyjny. Kolejnym tematem były zmiany w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. Temat ten przybliżyła Pani Dyrektor Monika Dadacz. Informacje dotyczące programu grantowego Sieć Otwartych Innowacji przedstawił Pan Włodzimierz Pomierny z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Po prezentacjach odbyła się dyskusja. Na pytania gości odpowiadali prelegenci oraz Pan Minister Jerzy Kwieciński.

Po konferencji Pan Minister Jerzy Kwieciński spotkał się również z przedstawicielami mediów lokalnych. 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść