Konkurs „Organizacja ucząca się 2017”

Wyszukiwarka

Konkurs „Organizacja ucząca się 2017”

Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w konkursie pracodawców z woj. podlaskiego zatytułowanym „Organizacja ucząca się 2017”

      Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka we współpracy z Gazetą Współczesną zapraszają do udziału w trzeciej edycji konkursu pt. „Organizacja ucząca się 2017” skierowanego do pracodawców z regionu inwestujących w rozwój kompetencji pracowników, zorientowanych na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniających się m.in. kulturą organizacyjna stymulującą rozwiązania prorozwojowe.

Pracodawcy mają szansę uzyskać prestiżowy tytuł „Organizacji uczącej się 2017”, pokazując, że są organizacjami, które m.in. inwestują w rozwój kompetencji swoich pracowników, a tym samym w rozwój firmy. Stosowanie tych rozwiązań wpływa na wyższą efektywność działań, elastyczność zatrudnienia oraz możliwość wykorzystania kwalifikacji pracowników odpowiednio do zmieniających się warunków i potrzeb otoczenia. Pracownicy z kolei odnoszą korzyści z pracy w takiej organizacji osiągając większą satysfakcję z pracy, zwiększając swoje zaangażowanie, a także identyfikację z przedsiębiorstwem. „Organizacja ucząca się” to organizacja, która ciągle się rozwija, podnosząc sprawność działania i dostosowuje się do zachodzących zmian.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno firmy z sektora MŚP, duże firmy, jak i pracodawcy z sektora publicznego. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach z uwzględnieniem obszaru działania:
a) „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników),
b) „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników),
c) „Sektor publiczny”

Odrębne kategorie konkursowe umożliwiają prezentację swojej działalności i dokonań firmom różnej wielkości, a także jednostkom z sektora publicznego.
Konkurs jest też jedną z form upowszechniania idei „organizacji uczącej się”, służącej rozwojowi i budowaniu przewagi konkurencyjnej firm.

Założeniem Konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady „organizacyjnego uczenia się” w oparciu o złożone i ocenione przez Kapitułę Konkursową formularze zgłoszeniowe. Laureaci Konkursu otrzymają dyplom grawerowany oraz zostaną uhonorowani tytułem „Organizacji uczącej się 2017”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi I kwartale 2018 r. podczas uroczystej Gali.

Szczegółowych informacji na temat konkursu należy szukać na stronie internetowej wupbialystok.praca.gov.pl w zakładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2017”. Termin przesyłania formularzy na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok do 31 października 2017 r.

Dodatkową nagrodą jest promocja zwycięzców na lokalnym rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w konkursie.

Strona internetowa: http://wupbialystok.praca.gov.pl/441

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Politechniki Białostockiej, Podlaskie Forum Gospodarcze, Podlaski Związek Pracodawców. Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, portal bialystokonline.pl, Gazeta Współczesna.

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść