Zezwolenie nr 242 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE

Wyszukiwarka

Zezwolenie nr 242 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE

W dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy PADMA 3.0 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Zezwolenie nr 242 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 18 300 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2023 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 212 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 10 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2023 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 222 pracowników przez okres 2 roku od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść