ZAGRANICZNE BIURA HANDLOWE–nowe narzędzia promocji polskiej gospodarki

Wyszukiwarka

ZAGRANICZNE BIURA HANDLOWE–nowe narzędzia promocji polskiej gospodarki

Szanowni Państwo,


24 lipca został podpisana przez Prezydenta RP Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu pod obecną nazwą działa od początku lutego; zastąpiła Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Ustawa przewiduje, że sieć nowych zagranicznych biur handlowych, podległych Agencji, powstanie w miejscu WPHI (Wydziałów Promocji Handlu Inwestycji), działających przy ambasadach i konsulatach RP.
Docelowo nowych biur ma być 69.
Do działań promocji polskiej gospodarki realizowanych przez PAIH ustawa wlicza promocję eksportu polskich firm, zwłaszcza małych i średnich, promocję polskich branż, wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i inwestycji polskich za granicą. Agencja ma także dostarczać przedsiębiorcom informacje ekonomiczno-handlowe na temat rynków zagranicznych, a inwestorom zagranicznym informacje na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Do zadań Agencji będzie też należało prowadzenie portalu informacyjnego, organizowanie przedsięwzięć informacyjnych w kraju i za granicą oraz działalność wydawnicza.
Biura handlowe Agencji otrzymają także nowe zadania, takie jak: organizacja zagranicznych misji gospodarczych sprofilowanych pod kątem konkretnych branż, realizacja programów wsparcia dedykowanych poszczególnym rynkom lub branżom, opracowywanie strategii wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, dokonywanie weryfikacji kontrahentów zagranicznych, a także świadczenie standardowych usług poza granicami kraju, zwiększających dostępność do informacji.

Agencja stanie się punktem pierwszego kontaktu dla eksportera, a profesjonalna obsługa polskich przedsiębiorstw zainteresowanych ekspansją na rynkach zagranicznych  obejmie w szczególności:

udzielanie informacji o rynku (analizy, raporty, poradniki),

współtworzenie sieci kontaktów z lokalnymi firmami i instytucjami,

organizację szkoleń dla polskich i zagranicznych firm,

weryfikację partnerów biznesowych,

organizacji misji gospodarczych,

udziale w imprezach wystawienniczych,

spotkaniach B2B,

wyszukiwaniu partnerów biznesowych,

we wprowadzeniu produktów na rynek,

tworzeniu kampanii promocyjnych i medialnych.

 

 Zachęchęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z biurami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

ZAGRANICZNE BIURA HANDLOWE

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść