72. rocznica Obławy Augustowskiej

Wyszukiwarka

72. rocznica Obławy Augustowskiej

Obława Augustowska jest jedną z największych tragedii, która spotkała region północno – wschodni, która ze względu na swój ogrom jest często nazywana „Małym Katyniem”. 
W lipcu 1945 roku oddziały Armii Czerwonej przy wsparciu Wojska Polskiego, Urzędu Bezpieczeństwa oraz NKWD, rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję mającą na celu rozbicie i likwidację oddziałów podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk i Augustowa. Jednak ofiarami nie byli tylko ci, którzy byli podejrzani o współpracę z podziemiem. Niejednokrotnie zabijano ich rodziny, czy po prostu ludzi, których spotkano. 
W niedzielę, 16 lipca, w Gibach odbyły się uroczyste obchody upamiętniające to wydarzenie. Rozpoczęły się one przemarszem spod kościoła pw. Św. Anny pod krzyż – pomnik poświęcony ofiarom. Uroczystość rozpoczął ks. prał. Stanisław Wysocki, świadek wydarzeń oraz założyciel Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945. Następnie Minister Andrzej Dera, podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odznaczył Orderem Krzyża Niepodległości żołnierzy Armii Krajowej zasłużonych w walce z okupantami. Mszę Świętą odprawił ks. biskup Romuald Kamiński. Uroczystość zakończono Apelem Poległych oraz salwą honorową. 
W uroczystościach wzięli udział m.in. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z Małżonką, Dyrektor białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Piotr Kardela, Wójt Gminy Giby Jan Kramnicz, przedstawiciele instytucji samorządowych, duchowieństwa oraz mieszkańcy. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Leszka Dec oraz Wiceprezesa Zarządu Jana Stanisława Kap, którzy złożyli wieniec pod pomnikiem Ofiar Obławy. 
 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść