Nabór wniosków do Norweskiego Mechanizmu Finansowego -Program Innowacji w zakresie zielonych technologii

Wyszukiwarka

Nabór wniosków do Norweskiego Mechanizmu Finansowego -Program Innowacji w zakresie zielonych technologii

Szanowni Państwo,

Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach uprzejmie informuje, że Innovation Norway (IN-instytucja Norweska) jako Operator Programu Innowacji w zakresie zielonych technologii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego prowadzi otwarty nabór wniosków na dofinansowanie działań w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu jest ustanowiony w ramach danego programu. Fundusz ma ułatwiać m.in. poszukiwanie partnerów z państw-darczyńców przed lub w trakcie przygotowywania wniosku aplikacyjnego, rozwój takich partnerstw, tworzenie sieci współpracy, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami oraz podmiotami państw-darczyńców.

Program ma na celu rozwój zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności na rynku, w tym m.in. rozwój proekologicznych produktów i usług, opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, rozwój i wdrożenie proekologicznych procesów produkcyjnych, a także jako cele drugorzędne tworzenie „zielonych” miejsc pracy, weryfikacja, szkolenia i podnoszenie świadomości ekologicznej.

Ustalonym oczekiwanym rezultatem Programu jest „Realizacja możliwości biznesowych nakierowanych na uczynienie europejskiej gospodarki bardziej przyjaznej środowisku”. Wdrożone projekty mają zatem przyczynić się do poprawy sytuacji w zakresie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Program przyczynia się także do większego wykorzystania technologii przyjaznych środowisku.

Ogólne cele Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Norwegia) mają przyczynić się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych między Norwegią a beneficjentami - Polską.
Green Industry Innovation Programme Polska to program rozwoju biznesu mający na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym zielonych ekologizacji istniejących branż i zielonych innowacji.

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:
- podróży - wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii jako wsparcie finansowe w formie ryczałtu od 1200 EUR za uczestnika polskiego podmiotu w celu spełnienia i omówienia z podmiotami norweskimi innowacyjnych i ekologicznych projektów dwustronnych.
- pomocy w poszukiwania partnerów w realizacji wspólnych projektów partnerskich,
- realizacji poszczególnych projektów (głównych) w Polsce.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, zgodnie z polskim prawodawstwem.
Instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i klastry, zarówno w Polsce jak i Norwegii są kwalifikowalni jako partnerzy projektów.
O dofinansowanie mogą ubiegać się również: podmioty prawnie ustanowione w Norwegii (o wsparcie instrumentu finansowania kosztów podróży), podmioty kwalifikujące do uzyskania dofinansowania po złożeniu wniosku dla indywidualnego projektu.
Idea indywidualnego projektu musi zawierać się w ramach PL-18 i musi być spójna z głównym przedmiotem działalności aplikującej jednostki.
Termin składania wniosków
Wnioski o wsparcie podróży przedkładane są do operatora programu - Innovation Norway w dowolnym czasie, jednak nie później niż 31 czerwca 2017 i będą oceniane w sposób ciągły.
Szczegóły związane z przedmiotowym naborem dostępne są na stronie internetowej: http://www.norwaygrants-greeninnovation.no

Osoby do kontaktu w IN:

1) Innovation Norway, Oslo - Mr Knut Ringstad, Programme Manager, tel.: +47 41658524

2) Innovation Norway, Warszawa - Ms Ewa Kwast, Senior Adviser, tel.: +48 225810585, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu:
- wytyczne do naboru wniosków dofinansowania podróży,
- karta zgłoszenia pomocy de minimis,
- wniosek o zwrot kosztów projektu.

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść