Konferencja „Łomża i Województwo Podlaskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Wyszukiwarka

Konferencja „Łomża i Województwo Podlaskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

11 maja br., w Łomży odbyła się konferencja „Łomża i Województwo Podlaskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
Oficjalnego otwarcia dokonał Wiceprezydent Miasta Łomża Andrzej Garlicki. W pierwszym wystąpieniu podkreślił, jak duże znaczenie ma przedsiębiorczość i inwestycje dla takich miast jak Łomża.

Dr Piotr Zygadło, Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju przybliżył temat Pakietu dla miast średnich. Jest to jeden z elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Głównymi składnikami pakietu są preferencje w lokowaniu inwestycji, ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych oraz dedykowane wsparcie z funduszy europejskich.

Głównym punktem konferencji było jednak wystąpienie Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów. Wicepremier krótko przedstawił założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego oraz możliwości, jakie otwiera ona przedsiębiorcom.
Ponadto, odbyły się dwa panele dyskusyjne o tematyce związanej z SOR. Pierwszy z nich ukierunkowany był na wpływ rządowego programu na Łomżę, drugi natomiast przybliżał kwestię ułatwień dla przedsiębiorców. W dyskusjach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.

Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną reprezentowali: Prezes Zarządu SSSE S.A. Leszek Dec, Wiceprezes Zarządu SSSE S.A. Jan Stanisław Kap oraz Wiceprezes Zarządu SSSE S.A. Wojciech Kierwajtys.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść