Zwolnienie z tytułu nowej inwestycji:

Zakup ziemi
Budowa hali
Maszyny i wyposażenie
Nakłady inwestycyjne ogółem 0 €
Aktualna stawka podatku
Przedsiębiorca % zwolnienia Wysokość inwestycji Wysokość zwolnionego podatku Wysokoć zwolnionego dochodu
Mały 70% 0 € 0 € 0 €
Średni 60% 0 € 0 € 0 €
Duży 50% 0 € 0 € 0 €

Zwolnienie z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy:

Liczba zatrudnionych
Średni koszt zatrudnienia 1 osoby
Aktualna stawka podatku
Całkowity koszt w okresie dwóch lat: 0 €
Przedsiębiorca % zwolnienia Wysokość inwestycji Wysokość zwolnionego podatku Wysokoć zwolnionego dochodu
Mały 70% 0 € 0 € 0 €
Średni 60% 0 € 0 € 0 €
Duży 50% 0 € 0 € 0 €


Wsparcie dla dużych projektów inwestycyjnych:

[mln EUR]
Wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro - nieprzekraczającą 100 mln euro
Wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro
Maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego: 0 €
Zgodnie ze wzorem, zawartym w Dz.U.07.26.165, § 5, p. 3
I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

I - wielkość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego
R - intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji (woj. Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie - 50%)
B - wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro nieprzekraczającą 100 mln euro
C - wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą 100 mln euro