bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Strona główna

Siedziba Spółki:
16 - 400 Suwałki
ul. Noniewicza 49
tel./fax (+48 87) 565 22 17, 565 24 49
e-mail: ssse@ssse.com.pl
www.ssse.com.pl

Biuro w Ełku
ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. realizowany jest na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 68).

Aktualności

13.06.2019 r.Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 5/2019

13.06.2019

 13.06.2019 r.Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 5/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w miejscowości Gołdap

13.06.2019 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 4/2019

13.06.2019

 13.06.2019 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 4/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonych w miejscowości Ełk

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA zatrudni dwóch pracowników Stanowisko: Specjalista w Wydziale Obsługi Inwestora w Suwałkach, miejsce pracy – Suwałki.

04.12.2018

 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA zatrudni dwóch pracowników

Stanowisko:

Specjalista w Wydziale Obsługi Inwestora w Suwałkach, miejsce pracy – Suwałki.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu pisemnym 21/2018

22.10.2018

 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) zaprasza do udziału w przetargu nr 21/2018 mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonej w Podstrefie SuwałkiOpublikował: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Publikacja dnia: 13.01.2014
Podpisał: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Dokument z dnia: 02.08.2013
Dokument oglądany razy: 28 127