Współpraca z WSE „Grodnoinwest”

Wyszukiwarka

Współpraca z WSE „Grodnoinwest”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 marca 2017 roku w Grodnie (Białoruś) odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Wolnej Strefy Ekonomicznej „Grodnoinwest”. Wizyta miała na celu ustalenie możliwych form współpracy, wymianę doświadczeń oraz poznanie sposobu funkcjonowania białoruskich specjalnych stref ekonomicznych.

Zgodnie z planami, obie strefy ekonomiczne będą dążyć do rozwoju  współpracy w celu efektywnej pomocy podmiotom gospodarczym w swoich regionach w obszarze rozwijania i pogłębiania różnych form działalności gospodarczej skierowanych na rynki zagraniczne.

Podjęta współpraca pozwoli na stworzenie korzystnych warunków do organizacji wydarzeń biznesowych oraz realizacji projektów inwestycyjnych.

Wolna Strefa Ekonomiczna „Grodnoinwest” istnieje od 2002 roku i została ustanowiona na okres 30 lat. Aktualnie WSE zrzesza 46 przedsiębiorstw działających takich branżach jak drzewna, maszynowa, metalowa, przemysł lekki, spożywcza, chemiczna i petrochemiczna.

Charakterystyczną cechą białoruskich wolnych stref ekonomicznych są indywidualnie przydzielane zadania. Zadaniem „Grodnoinwest” jest przyciągnięcie technologii oszczędzających energię i surowce.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść