Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku”

Wyszukiwarka

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku”

Fundacja Microfinance Centre po raz kolejny ogłasza nabór do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Tytuł przyznawany jest od roku 2005. Tegoroczna edycja ma na celu uhonorowanie przedsiębiorstw nakierowanych na zrównoważony rozwój, wprowadzanie nowych produktów i usług, przy jednoczesnej odpowiedzialności w stosunku do klientów, pracowników, społeczności lokalnej i postawie proekologicznej. Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach głównych oraz dwóch kategoriach specjalnych:

  • START – najmłodsze przedsiębiorstwa
  • PROGRES – firmy „wieku średniego”
  • SENIOR – przedsiębiorstwa o najdłuższym stażu
  • MŁODY BIZNES – przedsiębiorca poniżej 30. Roku życia
  • KOBIETA MIKROPRZEDSIĘBIORCZYNI – dla przedsiębiorczych kobiet

Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród wszystkich zgłoszonych przedsiębiorców i otrzyma nagrodę główną w wysokości 45 tys. złotych oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016. Najlepsi w poszczególnych w/w kategoriach otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 13 tys. zł.

Warunki uczestnictwa:

  • Średnioroczne zatrudnienie nie większe niż 10
  • Roczny obrót netto nieprzekraczający 2 mln euro
  • Zgłoszenie do dnia 24.03.2017, do godz. 24:00

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się samodzielnie. Instytucje wspierające mikroprzedsiębiorczość mogą składać kandydatury, po uzyskaniu pisemnej zgody nominowanego.

Wszystkie istotne informacje można znaleźć na stronie https://www.mikroprzedsiebiorca-roku.pl/

Zapraszamy do udziału !

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść